Published: 2020-08-11

Color vision assessment following cataract surgery using anomaloscope

Original research study

Jacek Zabel , Krzysztof Piotr Michalak , Jan Olszewski , Maciej Koszałkowski , Anna Przekoracka-Krawczyk

Ocular manifestations of COVID-19 infection

Review article

Ada Pandey , Justyna Gugnowska , Angelika Kruszyńska , Kinga Czarnacka , Małgorzata Gawlak , Katarzyna Sajak-Hydzik , Ilona Pawlicka , Maciej Kozak