"OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology" (abbr.: OphthaTherapy) is a peer-reviewed scientific quarterly publishing papers in: ophthalmology, ophthalmic surgery (including minimally invasive surgery and laser therapy), pharmacological treatment of eye diseases, including glaucoma, as well as work in the contactology. The journal is on the list of the Polish Ministry of Science and Higher Education. For publishing the article, the author receives 40 points.
We encourage you to submit: original papers, review articles, case reports, rapid communication, research letters, hypotheses, meeting proceedings, letter to the editor. There are no submission or processing charges.

"OphthaTherapy" accepts submissions in English only. Other language versions may be published as additional ones.

e-ISSN: 2543-9987       ISSN: 2353-7175       DOI: 10.24292/01.OT

Indexed in: SCOPUS: CiteScore 2022 - 0.1, CiteScore Tracker 2023 - 0.2

                       Polish Journals Master List: 20 points
                       Index Copernicus: 89.57
                       Google Scholar
                        Polish Scientific Journal Database
                        ARIANTA
                        WorldCat

Vol 10 No 4 (2023)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

niniejszym zeszytem kończymy 10. rok wydawania „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”. Znajdą w nim Państwo 10 prac dotyczących diagnostyki, leczenia zachowawczego, chirurgii i laseroterapii schorzeń narządu wzroku. Najwięcej prac (siedem) dotyczy terapii zachowawczych. Dwie pierwsze to publikacje na temat najpoważniejszych chorób gałki ocznej – czerniaka złośliwego siatkówki i zapalenia wnętrza gałki. Dwie kolejne podejmują temat nowych metod leczenia zachowawczego retinopatii cukrzycowej. Na pewno zaciekawi Państwa również praca omawiająca zalety i wady różnych, obecnych na rynku preparatów niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Bardzo interesujący jest także artykuł poświęcony substancjom pomocniczym dodawanym do leków ocznych, które stosujemy powszechnie każdego dnia.

W dziale Chirurgia i laseroterapia w tym numerze prezentujemy trzy publikacje dotyczące: modyfikacji głębokiej sklerektomii i implantacji PreserFlo MicroShunt, zabiegów uniesienia brwi oraz pracę na ważny temat, jakim są zaburzenia powierzchni oka po laserowych zabiegach refrakcyjnych rogówki.

Mam nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w niniejszym zeszycie interesujący dla siebie artykuł.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2023-12-31

Uveal Melanoma – a review of treatment methods

Review article

Aleksandra Domańska, Daria Piekarz, Natalia Pijas, Barbara Pieniążek, Halina Piecewicz-Szczęsna

245-252

Endogenous endophthalmitis with iridolenticular involvement – a case report and systematic review

Review article

Ru Jian Jonathan Teoh, Yin Peng Lai, Rohanah Alias, Ahmad Tarmidzi Nor Azita, Swee Ying Choo

253-260

Peripheral hypertrophic subepithelial degeneration – case report

Case report

Dorota Wyględowska-Promieńska, Łukasz Drzyzga, Dorota Śpiewak, Mariola Dorecka

262-267

Comparison of drugs belonging to the group of ophthalmic non-steroidal anti-inflammatory drugs

Review article

Alicja Chmura-Hołyst, Kinga Czarnacka, Bartłomiej Żaczek, Ada Pandey, Dominika Prokop, Małgorzata Gawlak, Bartosz Kuźlik, Ismael Alsoubie, Aneta Pyza, Julia Kaczmarek, Katarzyna Sajak-Hydzik, Ilona Pawlicka, Agnieszka Piskorz, Maciej Kozak, Anna Roszkowska

277-282

View All Issues