"OphthaTherapy. Therapies in Ophthalmology" (abbr.: OphthaTherapy) is a peer-reviewed scientific quarterly publishing papers in: ophthalmology, ophthalmic surgery (including minimally invasive surgery and laser therapy), pharmacological treatment of eye diseases, including glaucoma, as well as work in the contactology. The journal is on the list of the Polish Ministry of Science and Higher Education. For publishing the article, the author receives 20 points.
We encourage you to submit: original papers, review articles, case reports, rapid communication, research letters, hypotheses, meeting proceedings, letter to the editor. There are no submission or processing charges.

"OphthaTherapy" accepts submissions in English only. Other language versions may be published as additional ones.

e-ISSN: 2543-9987       ISSN: 2353-7175       DOI: 10.24292/01.OT

Indexed in: Polish Journals Master List: 20 points
                       Index Copernicus:72.79
                       Google Scholar
                        Polish Scientific Journal Database
                        ARIANTA
                        WorldCat

Vol 9 No 3 (2022)

Szanowni Państwo,

w sierpniu tego roku rozpoczął się nowy rozdział w historii naszego czasopisma. „OphthaTherapy” zostało bowiem oficjalnie zakwalifikowane do naukowej bazy danych Scopus, obejmującej ponad 37 tys. poważnych czasopism naukowych z całego świata. Baza Scopus jest największą na świecie bazą bibliograficzną, indeksującą wyłącznie recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty, opierającą się na ocenie niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. „OphthaTherapy” jest drugim po „Klinice Ocznej” polskim czasopismem naukowym, które dostało się do tej prestiżowej bazy. Wpis był możliwy po spełnieniu wysokich wymagań dotyczących redagowania i poziomu czasopisma, ocenianych przez międzynarodową komisję.

W obecnym zeszycie „OphthaTherapy” mogą się Państwo zapoznać z pięcioma pracami dotyczącymi diagnostyki, leczenia zachowawczego oraz laseroterapii schorzeń siatkówki. Pierwsza z nich dotyczy znaczenia nowo opisanego objawu chorób siatkówki, tzw. hiperrefleksyjnych punktów zmiany, który można stwierdzić w badaniu OCT w takich schorzeniach jak AMD, cukrzycowy obrzęk plamki, teleangiektazje lub zamknięcie naczyń siatkówki, centralna surowicza chorioretinopatia oraz w zapaleniach błony naczyniowej. Bardzo ciekawa jest również praca poświęcona wpływowi właściwości biomechanicznych rogówki na wyniki i powikłania laserowej chirurgii refrakcyjnej.

Dział poświęcony terapiom zachowawczym otwiera praca dotycząca zastosowania pilokarpiny w leczeniu starczowzroczności. Obecnie wprowadzane są na rynek różne leki w postaci kropli, głównie parasympatykomimetyczne, mające zmniejszyć problemy związane ze starczowzrocznością, dlatego też praca ta na pewno będzie interesująca. Druga praca w tym dziale poświęcona jest zastosowaniu dekspantenolu w leczeniu schorzeń i urazów rogówki – dolegliwości, które są chlebem powszednim każdego okulisty.

W dziale Chirurgia i laseroterapia będą się Państwo mogli zapoznać z wynikami leczenia jaskry za pomocą cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej, zastosowanej w dużej grupie pacjentów.

Życzę Państwu ciekawej lektury tych prac.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2022-09-30

View All Issues