Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca Tłumaczenie z: Internal and Emergency Medicine 2019; 14: 821-34. https://doi. org/10.1007/s11739-019-02045-z

Main Article Content

Julia Hoeng
Serge Maeder
Patrick Vanscheeuwijck
Manuel C. Peitsch

Abstract

Palenie jest główną przyczyną raka płuca. Ryzyko rozwoju raka płuca wzrasta wraz z liczbą wypalonych papierosów i czasem trwania palenia, natomiast maleje z chwilą zaprzestania palenia. Opracowanie potencjalnych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku (cMRTP, candidate modified risk tobacco products) ma na celu zapewnienie palaczom, którzy nie zrezygnują z palenia, alternatywnych w stosunku do papierosów rozwiązań, które powodowałyby mniejsze ryzyko wystąpienia szkód zdrowotnych i zapadnięcia na choroby tytoniozależne. Konieczna jest ocena potencjału cMRTP w zakresie redukcji ryzyka, w tym potencjału do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka płuca. Dokonanie oceny cMRTP pod kątem potencjału redukcji ryzyka zachorowania na raka płuca jest utrudnione przez: (i) brak klinicznych markerów ryzyka, które mogą wskazywać na przyszły rozwój raka płuca, (ii) późne rozpoznanie raka płuca (dekady palenia) oraz (iii) powolną redukcję podwyższonego ryzyka z chwilą rzucenia palenia i a fortiori z chwilą przejścia na stosowanie cMRTP. Dlatego jest prawdopodobne, że tylko wieloletnie badania epidemiologiczne zapewnią definitywne odpowiedzi na to pytanie i pozwolą najpierw zweryfikować, czy cMRTP redukuje ryzyko raka płuca, a jeśli tak, to również określić ilościowo redukcję ryzyka raka płuca związaną z cMRTP. Aby to było możliwe, produkty cMRTP musiałyby być dostępne na rynku i duża liczba obecnych palaczy musiałaby stosować wyłącznie cMRTP. W tym miejscu proponujemy, aby podejście oparte na tym mechanizmie stanowiło mocną podstawę, by pokazać jeszcze w fazie przed wprowadzeniem produktu na rynek, że prawdopodobnie przejście na cMRTP znacząco zredukuje ryzyko raka płuca. Podejście to opiera się na przyczynowym łańcuchu zdarzeń, który prowadzi od palenia do choroby, i stanowi przyczynek zarówno do nieklinicznych, jak i klinicznych badań, oraz jest zgodne z zasadami toksykologii systemów. Omawiamy także kilka ważnych wyzwań będących nieodłączną częścią oceny cMRTP, jak również kluczowe aspekty dotyczące stosowania tych produktów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
Hoeng J, Maeder S, Vanscheeuwijck P, Peitsch MC. Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca. OncoReview [Internet]. 2021Jun.30 [cited 2023Oct.4];00:3-17. Available from: https://www.journalsmededu.pl/index.php/OncoReview/article/view/1366
Section
Articles