Published: 2020-11-26

Cardiotoxicity of antiangiogenic drugs: causes and mechanisms

Review article

Beata Tomaszewska , Małgorzata Muzolf , Radosław Grabysa , Lubomir Bodnar

Myeloablative chemotherapy in testicular cancer patient

Case report

Karolina Furgała , Zuzanna Smuniewska , Dawid Sigorski , Maciej Michalak , Lubomir Bodnar