Szanowni Czytelnicy,


o tym, że palenie tradycyjnych papierosów to jedna z najważniejszych przyczyn nowotworów, chorób układu krążenia i chorób płuc, wiemy od stosunkowo niedawna. Fakt ten potwierdziły liczne badania naukowe i obserwacje kliniczne, których przeprowadzenie i odpowiednie opracowanie zajęło naukowcom wiele czasu. Dlatego też mało kto dzisiaj kwestionuje zasadność administracyjnie wprowadzanych ograniczeń dotyczących możliwości palenia.

Dużo mniej pewności mamy w stosunku do tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych. Pojawiły się one na rynku niedawno i przez producentów są prezentowane jako zastępniki prawdziwego tytoniu dla osób, które nie mogą całkowicie porzucić nałogu. Obecnie są prowadzone już badania mające pomóc nam odpowiedzieć na pytanie o możliwości praktycznego wykorzystania nowych wyrobów tytoniowych jako etapu pomostowego w drodze do całkowitego rzucenia palenia tytoniu.

Aby przybliżyć ten kontrowersyjny i gorący temat, zdecydowaliśmy się opublikować przekazywany Państwu dialog naukowy, pokazujący metodologiczne podstawy takich badań, i prezentujący szerokie tło, na jakim powinniśmy rozpatrywać kwestię stosowania przez pacjentów nowych wyrobów tytoniowych. W pierwszej pracy, tłumaczeniu artykułu z „Internal and Emergency Medicine” – Ocena potencjału nowych produktów tytoniowych o zmodyfikowanym ryzyku w zakresie redukcji ryzyka rozwoju raka płuca, autorzy dokładnie opisują założenia modelu i badań, które powinny zostać spełnione, aby uzyskane wyniki były miarodajne i miały praktyczne zastosowanie.

W drugiej pracy, pt. Czy systemy podgrzewania tytoniu to mniej szkodliwa alternatywa dla nałogowych palaczy?, autorzy przedstawili dokładny przegląd piśmiennictwa poświęconego zastosowaniu nowych wyrobów tytoniowych. Zaprezentowane tło doskonale pokazuje, na jakim etapie poznania wpływu nowych wyrobów tytoniowych się obecnie znajdujemy.

Życzę Państwu owocnej lektury

REDAKTOR NACZELNY (Europa)
Radosław Grabysa, MD, PhD, Associate Professor

Published: 2021-07-07