Medycyna Faktów jest kwartalnikiem publikującym oryginalne prace badawcze, artykuły poglądowe, opisy przypadków, listy do redakcji, recenzje książek, przegląd piśmiennictwa zagranicznego, komentarze redakcyjne i sprawozdania z konferencji naukowych oraz artykuły tłumaczone, pochodzące z  pism zagranicznych.

 

Redakcja Medycyna Faktów przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. Prace odnoszące się do ludzi muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście.

Artykuły należy przesyłać do Redakcji drogą elektroniczną.

Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji.

Gwarantujemy szybką publikację

 

Opłaty

Czasopisma nie pobiera opłat za publikację.