Medycyna Faktów (J EBM) jest niezależnym czasopismem naukowym, ukazującym się w formie kwartalnika. Pismo nie jest organem żadnego towarzystwa naukowego, w skład Rady Naukowej pisma wchodzą jednak Członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Kardiochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji bioetycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne powszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.

Kwartalnik Medycyna Faktów zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i inne z zakresu problematyki evidence based medicine oraz artykuły tłumaczone, pochodzące z  pism zagranicznych.

Redaktorem naczelnym kwartalnika Medycyna Faktów jest prof. dr hab. n. med. Marek Kuch.

ISSN: 1899-8666    e-ISSN: 2719-4132

DOI: 10.24292 / 01.MF

Indeksowane w: Google Scholar

                      Polish Medical Bibliography

Tom 15 Nr 3(56) (2022)

DRODZY PAŃSTWO,

tegoroczny numer 3 „Medycyny Faktów” wręcz „kipi” (takiego bym użył określenia) przypadkami klinicznymi. Na 16 artykułów zamieszczonych w tym numerze aż 7 obejmuje opisy przypadków klinicznych. Podkreśliłbym termin obejmuje, gdyż najczęściej są to artykuły przedstawiające opisy pacjentów wsparte lub poprzedzone poglądową częścią teoretyczną. Tę konstrukcję artykułów coraz częściej się stosuje i jest to chyba naturalna ewolucja, która wykształciła się przez lata prezentowania ciekawych opisów pacjentów, zastępując klasyczne opisy z krótkim komentarzem. Pozostałe artykuły zamieszczone w numerze 3 „Medycyny Faktów” należą do działów: Wątpliwości, kontrowersje, opinie (5), Wybór leku w praktyce klinicznej (3) oraz Standardy medyczne okiem praktyka (1).

Bardzo interesujący i tym razem bardzo zróżnicowany jest rozkład dziedzin medycznych w „Medycynie Faktów”. Pierwszego miejsca od wielu tygodni nie oddaje psychiatria (5), ale od drugiego miejsca stawka jest bardziej wyrównana: 3 artykuły ma pediatria, po 2 kardiologia i urologia, po 1 natomiast neurologia, reumatologia-dermatologia, pulmonologia i laryngologia.

Ciekawe opisy chorób trudno streścić w krótkim wstępie – trzeba je po prostu przeczytać. W dziale Wybór leku w praktyce klinicznej mieszczą się artykuły z lubianej i popularnej serii opisującej liczne powody lub fakty, dla których warto stosować dany lek w terapii. Dział Wątpliwości, kontrowersje, opinie już z definicji cechuje różnorodność, wśród artykułów w numerze 3 „Medycyny Faktów” znajdują się prace o tajemniczych i intrygujących tytułach: RDW jako wskaźnik prognostyczny w chorobach sercowo-naczyniowych (RDW Autorzy tłumaczą jako szerokość dystrybucji krwinek czerwonych) i Holistyczne podejście do leczenia metotreksatem w reumatologii i dermatologii. „Oczami praktyka” w tym numerze „Medycyny Faktów” patrzy natomiast Pan Profesor Adam Stępień, który opisuje zagadnienie z zakresu diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego.

Miłej i ciekawej lektury!

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2022-11-15

Historie pacjentów leczonych budezonidem

Opis przypadku

Małgorzata Kudan,Aleksandra Osiejewska ,Adam J. Sybilski

334-339

Wyświetl wszystkie numery