REDAKTOR NACZELNY

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

II SEKRETARZ REDAKCJI

Lek. Dominika Klimczak

Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Dr n. med. Walerian Piotrowski

Instytut Kardiologii w Warszawie