Lęk w kardiologii. Zastosowanie pregabaliny w leczeniu zaburzeń lękowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Antosik-Wójcińska

Abstrakt

W artykule omówiono wielokierunkową zależność między występowaniem objawów lękowych oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a także wpływ utrzymującego się wysokiego poziomu lęku na przebieg schorzeń kardiologicznych i rokowanie. Omawiając negatywne konsekwencje zdrowotne zaburzeń lękowych, podkreślono znaczenie wczesnego rozpoznania tych zaburzeń oraz wdrożenia terapii. Jako punkt wyjściowy przedstawiono przypadki kliniczne pacjentów obciążonych kardiologicznie, u których wystąpiły zaburzenia lękowe. W dalszej części omówiono różne aspekty leczenia farmakologicznego zaburzeń lękowych, skupiając się na możliwości zastosowania w tym wskazaniu pregabaliny.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Antosik-Wójcińska, A. (2021). Lęk w kardiologii. Zastosowanie pregabaliny w leczeniu zaburzeń lękowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Medycyna Faktów , 14(4(53), 428-432. https://doi.org/10.24292/01.MF.0421.12
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Antosik-Wójcińska A, Święcicki Ł. Pregabalina w dawkach 300 mg/dobę i wyższych – bilans korzyści i ryzyka. Psychiatr Psychol Klin. 2017; 17(3): 208-15.
2. Baldwin DS, Ajel K, Masdrakis VG et al. Pregabalin for the treatment of generalized anxiety disorder: an update. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013; 9: 883-92.
3. Moser DK. “The rust of life”: impact of anxiety on cardiac patients. Am J Crit Care. 2007; 16(4): 361-9.
4. Celano CM, Daunis DJ, Lokko HN et al. Anxiety Disorders and Cardiovascular Disease. Curr Psychiatry Rep. 2016; 18(11): 101.
5. Frasure-Smith N, Lesperance F. Depression and anxiety as predictors of 2-year cardiac events in patients with stable coronary artery disease. Arch Gen Psychiatry. 2008; 65(1): 62-71.
6. Hanssen TA, Nordrehaug JE, Eide GE et al. Anxiety and depression after acute myocardial infarction: an 18-month follow-up study with repeated measures and comparison with a reference population. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009; 16(6): 651-9.
7. Grace SL, Abbey SE, Irvine J et al. Prospective examination of anxiety persistence and its relationship to cardiac symptoms and recurrent cardiac events. Psychother Psychosom. 2004; 73(6): 344-52.
8. Hanssen TA, Nordrehaug JE, Eide GE et al. Anxiety and depression after acute myocardial infarction: an 18-month follow-up study with repeated measures and comparison with a reference population. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009; 16(6): 651-9.
9. Montgomery S, Chatamra K, Pauer L et al. Efficacy and safety of pregabalin in elderly people with generalised anxiety disorder. Br J Psychiatry. 2008; 193: 389-94.
10. Cvjetkovic-Bosnjak M, Soldatovic-Stajic B, Babovic SS et al. Pregabalin versus sertraline in generalized anxiety disorder. An open label study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015; 19: 2120-4.
11. Diaper A, Rich AS, Wilson SJ et al. Changes in cardiovascular function after venlafaxine but not pregabalin in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled study of orthostatic challenge, blood pressure and heart rate. Hum Psychopharmacol. 2013; 28: 562-75.
12. White AT, Light KC, Bateman L et al. Effect of Pregabalin on Cardiovascular Responses to Exercise and Postexercise Pain and Fatigue in Fibromyalgia: A Randomized, Double-Blind, Crossover Pilot Study. Pain Res Treat. 2015; 2015: 136409.
13. Zhang X, Xu H, Zhang Z et al. Efficacy and Safety of Pregabalin for Fibromyalgia in a Population of Chinese Subjects. J Pain Res. 2021; 14: 537-48. http://doi.org/10.2147/JPR.S281483.
14. Hu J, Huang D, Li M et al. Effects of a single dose of preoperative pregabalin and gabapentin for acute postoperative pain: a network meta-analysis of randomized controlled trials. J Pain Res. 2018; 11: 2633-43.
15. Mishriky BM, Waldron NH, Habib AS. Impact of pregabalin on acute and persistent postoperative pain: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. 2015; 114(1): 10-31.
16. Kheirabadi D, Safavi MR, Taghvaei M et al. Comparing the prophylactic effects of oral gabapentin, pregabalin, and celecoxib on postoperative pain management in orthopedic surgery of the lower extremity: A double-blind randomized controlled trial. J Res Med Sci. 2020; 25: 9.
17. Zhang D, You G, Yao X. Influence of pregabalin on post-operative pain after laparoscopic cholecystectomy: A meta-analysis of randomised controlled trials. J Minim Access Surg. 2019; 16(2): 99-105.
18. Said AM, Zubovic E, Ha AY et al. Effects of Single-Dose Preoperative Pregabalin on Postoperative Pain and Opioid Consumption in Cleft Orthognathic Surgery. J Craniofac Surg. 2021; 32(2): 517-20.
19. Bech P. Dose-response relationship of pregabalin in patients with generalized anxiety disorder. A pooled analysis of four placebo-controlled trials. Pharmacopsychiatry. 2007; 40: 163-8.
20. Lydiard RB, Rickels K, Herman B et al. Comparative efficacy of pregabalin and benzodiazepines in treating the psychic and somatic symptoms of generalized anxiety disorder. Int J Neuropsychopharmacol. 2010; 13: 229-41.