Doświadczenia w stosowaniu olanzapiny w warunkach oddziału stacjonarnego – przypadki kliniczne Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mateusz Łuc
Joanna Rymaszewska

Abstrakt

Zarówno schizofrenia, jak i choroba afektywna dwubiegunowa wymagają przewlekłej terapii farmakologicznej przy uważnym oszacowaniu zysków i strat związanych z leczeniem. Stąd też dobór zleconego leku musi uwzględniać zarówno profil symptomów występujących u chorego, jak i współistniejące schorzenia oraz tolerancję dotychczas stosowanych preparatów.


Poprzez blokadę receptorów dopaminergicznych olanzapina ma wpływ na objawy wytwórcze psychozy, a także umożliwia osiągnięcie stabilizacji w zakresie epizodów afektywnych. Istotnym problemem związanym ze stosowaniem olanzapiny jest wpływ leku na metabolizm węglowodanów i lipidów. Z tego powodu są zalecane edukacja pacjenta oraz wdrożenie odpowiedniej profilaktyki, w tym monitorowanie parametrów metabolicznych. Mimo ryzyka związanego z występowaniem powikłań metabolicznych u części chorych olanzapina pozostaje w czołówce leków przeciwpsychotycznych, biorąc pod uwagę bilans zysków i strat związanych z farmakoterapią. W artykule prezentujemy dwa przypadki kliniczne pacjentek, u których zastosowano olanzapinę w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Łuc, M., & Rymaszewska , J. (2021). Doświadczenia w stosowaniu olanzapiny w warunkach oddziału stacjonarnego – przypadki kliniczne . Medycyna Faktów , 14(4(53), 433-438. https://doi.org/10.24292/01.MF.0421.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Gómez-Revuelta M, Pelayo-Terán JM, Juncal-Ruiz M et al. Antipsychotic treatment effectiveness in first episode of psychosis: PAFIP 3-year follow-up randomized clinical trials comparing haloperidol, olanzapine, risperidone, aripiprazole, quetiapine, and ziprasidone. Int J Neuropsychopharmacol. 2020; 23(4): 217-29.
2. Smith, Daniel J, Griffiths E, Kelly M et al. Unrecognised bipolar disorder in primary care patients with depression. Br J Psychiatry. 2011; 199(1): 49-56.
3. Kato T. Current understanding of bipolar disorder: Toward integration of biological basis and treatment strategies. Psychiatry Clin Neurosci. 2019; 73(9): 526-40.
4. Mehta ND, Won MJ, Babin S et al. Differential benefits of olanzapine on executive function in schizophrenia patients: Preliminary findings. Hum Psychopharmacol. 2020; 35(1): e2718.
5. Bahji A, Ermacora D, Stephenson C et al. Comparative efficacy and tolerability of pharmacological treatments for the treatment of acute bipolar depression: a systematic review and network meta-analysis. J Affect Disord. 2020; 269: 154-84.
6. Attia E, Steinglass JE, Walsh BT et al. Olanzapine versus placebo in adult outpatients with anorexia nervosa: a randomized clinical trial. Am J Psychiatry. 2019; 76(6): 449-56.
7. Molassiotis A. Time to re-think the olanzapine dose. Lancet Oncol. 2020; 21(2): 189-90.
8. Meftah AM, Deckler E, Citrome L et al. New discoveries for an old drug: a review of recent olanzapine research. Postgrad Med. 2020; 132(1): 80-90.
9. Li R, Zhang Y, Zhu W et al. Effects of olanzapine treatment on lipid profiles in patients with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2020; 10(1): 1-14.
10. Goetz RL, Miller BJ. Meta-analysis of ghrelin alterations in schizophrenia: effects of olanzapine. Schizophr Res. 2019: 206: 21-6.
11. Ersland KM, Myrmel LS, Fjære E et al. One-year treatment with olanzapine depot in female rats: metabolic effects. Int J Neuropsychopharmacol. 2019; 22(5): 358-69.
12. Wichniak A, Dudek D, Heitzman J et al. Redukcja ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię przyjmujących leki przeciwpsychotyczne – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatr Pol. 2019; 53(6).
13. Correll CU, Newcomer JW, Silverman B et al. Effects of olanzapine combined with samidorphan on weight gain in schizophrenia: A 24-week phase 3 study. Am J Psychiatry. 2020; 177(12): 1168-78.