Zastosowanie cilostazolu w chorobie tętnic obwodowych – wskazania i kontrowersje Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Wełnicki
Artur Mamcarz

Abstrakt

Miażdżyca to schorzenie ogólnoustrojowe. Choroba niedokrwienna serca często współistnieje z miażdżycą tętnic obwodowych, których najpowszechniejszą postacią jest choroba tętnic kończyn dolnych. Podstawą leczenia miażdżycy są kontrola czynników ryzyka, skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i zaburzeń lipidowych, często także stosowanie leków wpływających na układ krzepnięcia. Te strategie leczenia wpływają korzystnie na rokowanie pacjentów. W przypadku miażdżycy kończyn dolnych częstym codziennym problemem jest jednak chromanie przestankowe. Aktualne wytyczne europejskie dotyczące diagnostyki i leczenia miażdżycy tętnic obwodowych wskazują na cilostazol jako jedyny skuteczny lek objawowy, wydłużający dystans chromania. Cilostazol działa antyagregacyjnie, pacjenci z miażdżycą często mają z kolei wskazania do stosowania kilku leków wpływających na aktywność układu krzepnięcia. Autorzy artykułu podejmują próbę pozycjonowania cilostazolu w czasie, w którym dynamicznie zmieniają się paradygmaty leczenia przeciwkrzepliwego.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Wełnicki , M., & Mamcarz , A. (2019). Zastosowanie cilostazolu w chorobie tętnic obwodowych – wskazania i kontrowersje . Medycyna Faktów , 12(3(44), 218-224. https://doi.org/10.24292/01.MF.0319.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Undas A.: Patogeneza aterotrombozy. Forum Medycyny Rodzinnej 2009; 3(5): 396-401.
2. Aboyans V., Ricco J.B., Bartelink M.L., Bjorck M.: Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób tętnic obwodowych w 2017 roku, przygotowane we współpracy z ESVS. Kardiologia Polska 2017; 75(11): 1065-1160. DOI: 10.5603/KP.2017.0216.
3. Gerhard-Herman M.D., Gornik H.L., Barrett C. et al.: 2016 AHA/ACC Lower Extremity PAD Guideline: Executive Summary. Circulation 2017; 135: e686-e725.
4. [online: http://www.mpz.mz.gov.pl].
5. Norgren L., Hiatt W.R., Dormandy J.A. et al.: Konsensus dotyczący postępowania w chorobie tętnic obwodowych (TASC II). Eur. J. Vasc. End. Surg. 2007; 33(supl. 1): D1-D80.
6. Barylski M., Mamcarz A., Siebert J. et al.: Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Choroby Serca i Naczyń 2019; 6(1): 1-16.
7. Eikelboom J.W., Connolly S., Bosch J. et al.: Rivaroxaban with or without aspirin in stable cardiovascular disease. N. Engl. J. Med. 2017; 377(14): 1319-1330.
8. Chudej J., Ziaja D.: Cilostazol w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Chirurgia Polska 2014; 16(1): 6-11.
9. Wierzchowski P., Migdalski A., Jawień A.: Zastosowanie cilostazolu w chromaniu przestankowym u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Acta Angiol. 2014; 20(3): 101-105.
10. Hashimoto A., Miyakoda G., Hirose Y. et al.: Activation of endothelial nitric oxide synthase by cilostazol via a cAMP/protein kinase A- and phosphatidylinositol 3-kinase/Akt-dependent mechanism. Atherosclerosis 2006; 189: 350-357.
11. Hori A., Shibata R., Morisaki K. et al.: Cilostazol stimulates revascularisation in response to ischaemia via an eNOS-dependent mechanism. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2012; 43: 62-65.
12. Kęsik J.J., Zubilewicz T.: Cilostazol. Via Medica, Gdańsk 2015.
13. Okuda Y., Kimura Y., Yamashita K.: Cilostazol. Cardiovasc. Drug Rev. 1993; 11: 451-465.
14. Robless P., Mikhailidis D.P., Stansby G.P.: Cilostazol for peripheral arterial disease. Cochrane Database Syst. Rev. 2008; 1: CD003748.
15. Thompson P.D., Zimet R., Forbes W.P., Zhang P.: Meta-analysis of results from eight randomized, placebo-controlled trials on the effect of cilostazol on patients with intermittent claudication. Am. J. Cardiol. 2002; 90: 1314-1319.
16. Rendell M., Cariski A.T., Hittel N., Zhang P.: Cilostazol treatment of claudication in diabetic patients. Curr. Med. Res. Opin. 2002; 18: 479-487.
17. de Franciscis S., Gallelli L., Battaglia L. et al.: Cilostazol prevents foot ulcers in diabetic patients with peripheral vascular disease. Int. Wound J. 2013 [Epub ahead of print].
18. Beebe H.G., Dawson D.L., Cutler B.S. et al.: A new pharmacological treatment for intermittent claudication: results of a randomized, multicenter trial. Arch. Intern. Med. 1999; 159: 2041-2050.
19. Lee C., Nelson P.R.: Effect of cilostazol prescribed in a pragmatic treatment program for intermittent claudication. Vasc. Endovascular Surg. 2014; 48: 224-229.
20. Shalhoub J., Davies A.H., Franklin I.J.: Cilostazol may improve outcome in critical limb ischemia. Int. Angiol. 2009; 28: 363-366.
21. Resnick K.A., Gordon I.L.: Effects of cilostazol on arterial wound healing: a retrospective analysis. Ann. Vasc. Surg. 2014; 28: 1513-1521.
22. Iida O., Yokoi H., Soga Y. et al.: Cilostazol reduces angiographic restenosis after endovascular therapy for femoropopliteal lesions in the Sufficient Treatment of Peripheral Intervention by Cilostazol study. Circulation 2013; 127: 2307-2315.
23. Uchiyama S., Demaerschalk B.M., Goto S. et al.: Stroke prevention by cilostazol in patients with atherothrombosis: meta-analysis of placebo- controlled randomized trials. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2009; 18: 482-490.
24. Dinicolantonio J.J., Lavie C.J., Fares H. et al.: Meta-analysis of cilostazol versus aspirin for the secondary prevention of stroke. Am. J. Cardiol. 2013; 112: 1230-1234.
25. Qian Y., Bi Q.: Systematic study of cilostazol on secondary stroke prevention: a meta-analysis. Eur. J. Med. Res. 2013; 18: 53.