Świadomość funkcjonowania głosu i możliwości jego terapii emisyjnej oraz fizjoterapeutycznej a stan zdrowia narządu głosu Praca oryginalna

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominik Turzyński
Piotr Sulikowski

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki analiz dotyczących wpływu świadomości w zakresie funkcjonowania głosu i możliwości jego terapii emisyjnej oraz fizjoterapeutycznej na stan zdrowia narządu głosu. Przeprowadzone analizy oparto na danych zebranych podczas badania ankietowego i przeglądzie literatury. Głównymi celami badania były ocena i porównanie występowania zaburzeń emisji głosu wśród osób związanych i niezwiązanych z kształceniem głosu. Grupami badawczymi byli: nauczyciele, wykładowcy akademiccy, wokaliści, a także lektorzy i instruktorzy emisji głosu, czyli najważniejsze grupy zawodowe profesjonalnie posługujące się głosem i najbardziej narażone na potencjalne dysfunkcje w obrębie aparatu głosu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, niemal połowa ankietowanych doświadczyła w ciągu ostatnich 2 lat zapalenia krtani lub miała podobne schorzenia dróg oddechowych, które uniemożliwiały im pracę głosową. Prawie 25% ankietowanych deklaruje, że nie ma świadomości na temat możliwości rehabilitacji narządu głosu poprzez pracę z fizjoterapeutą, a 8% ankietowanych zgłosiło w odniesieniu do skali Voice Handicap Index (VHI) średnią bądź dużą niesprawność głosu, co stwarza podłoże do dalszych badań w tym zakresie.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Turzyński, D., & Sulikowski, P. (2019). Świadomość funkcjonowania głosu i możliwości jego terapii emisyjnej oraz fizjoterapeutycznej a stan zdrowia narządu głosu. Medycyna Faktów , 12(3(44), 292-297. https://doi.org/10.24292/01.MF.0319.18
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Gundermann H.: Die berufsdysphonie. Thieme, Leipzig 1970.
2. Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., Fiszer M. et al.: The prevalence and risk factors for occupational voice disorders in teachers. Folia Phoniatr. Logop. 2006; 58(2): 85-101.
3. Smith E., Gray S.D., Dove H. et al.: Frequency and effects of teachers voice problems. J. Voice 1997; 11(1): 81-87.
4. Italo F.A., Di Maio G., Costa G. et al.: Prevalence of occupational voice disorders in teachers. J. Prev. Med. Hyg. 2009; 50(1): 26-32.
5. Pruszewicz A.: Foniatria kliniczna. PZWL, Warszawa 1992.
6. Garcia Martins H., Abrantesdo Amaral H., Mendes Tavares E.L.: Voice Disorders: Etiology and Diagnosis. J. Voice 2016; 30(6): 761.e1-761.e9.
7. Gębska M., Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszak E.: Zastosowanie techniki fonacyjno-oddechowo-artykulacyjnej – jako formy profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń emisji głosu u nauczycieli. Hygeia Public Health 2014; 49(2): 209-214.
8. Gębska M., Wojciechowska A., Żyżniewska-Banaszak E.: Zasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu. Ann. Acad. Med. Stetin 2011; 57(2): 78-84.
9. Obrębowski A.: Postępowanie lecznicze i rehabilitacyjne w chorobach narządu głosu u nauczycieli. Otolaryngol 2003; 2(1).
10. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E.: Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu. Polskie Towarzystwo Pedagogów Śpiewu, Wrocław 2004.
11. Gilman M., Johns M.M.: The Effect of Head Position and/or Stance on the Self-perception of Phonatory Effort. J. Voice 2017; 31(1): 131.e1-131.e4.
12. Obrębowski A.: Postępowanie foniatryczne w zawodowo uwarunkowanych zaburzeniach głosu. Otolaryngol. 2002; 1(3): 161-166.
13. Obrębowski A.: Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. UM Poznań, Poznań 2008.
14. Niebudek-Bogusz E., Kuzańska A., Błoch P. et al.: Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w ocenie efektywności terapii głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy 2007; 58(6): 501-509.
15. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M.: Jakość głosu u pacjentów po zastosowaniu metody iniekcji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych – doniesienie wstępne. Otolaryngol. Pol. 2011; 65(6): 436-442.
16. Łastik A.: Poznaj swój głos… twoje najważniejsze narzędzie pracy. Studio EMKA, Warszawa 2006.
17. Scech M.: Wskaźnik niepełnosprawności głosowej – efektywność i korelacja pomiędzy cechami fizycznymi, funkcjonalnymi oraz emocjonalnymi a zaburzeniami głosu. Pomeranian J. Life Sci. 2016; 62(1): 9-15.
18. Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W. et al.: Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka 2012; 2: 16-19.