Zastosowanie leków zobojętniających i antagonistów receptora H2 w postępowaniu z pacjentami z chorobą refluksową przełyku Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Mokrowiecka

Abstrakt

Pacjenci z chorobą refluksową mogą prezentować szeroką gamę objawów, powodowanych przez różne mechanizmy patofizjologiczne.


W nich upatruje się możliwych powodów oporności na leczenie i poszukuje się sposobów optymalizacji terapii przez dodanie innych, wskazanych w danych objawach leków. Oprócz szeroko stosowanych inhibitorów pompy protonowej mamy do dyspozycji inne grupy leków, m.in. antagonistów receptora H2 i leki zobojętniające kwas.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Mokrowiecka, A. (2023). Zastosowanie leków zobojętniających i antagonistów receptora H2 w postępowaniu z pacjentami z chorobą refluksową przełyku. Medycyna Faktów , 16(2(59), 214-217. https://doi.org/10.24292/01.MF.0223.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Boeckstaens G, El-Serag HB, Smout AJPM et al. Gut. 2014; 63: 1185-93. http://doi.org/10.1136/gutjnl-2013-306393.
2. Koop H. Medical Therapy of Gastroesophageal Reflux Disease Beyond Proton Pump Inhibitors: Where Are We Heading? Visc Med. 2018; 34(2): 110-5.
3. Smoliński P. Optymalizowanie leczenia uporczywych objawów GERD z uwzględnieniem tzw. terapii dodanej. Lekarz POZ. 2021; 4: 287-93.
4. Gąsiorowska A, Janiak M, Waśko-Czopnik D et al. Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Lekarz POZ. 2019; 3-4: 245-65.
5. Lipiński M. Czy obecne podejście do terapii choroby refluksowej przełyku można zoptymalizować? Gastroenterol Prakt. 2020; 3: 50-6.
6. Banks M. The modern investigation and management of gastro-oesophageal reflux disease (GORD). Clin Med. 2009; 6(9): 600-4.
7. Dąbrowski A. Nowości w dziedzinie hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku. Gastroenterol Klin. 2014; 2014; 6(4): 127-33.
8. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku. Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 2022. Medycyna Praktyczna 2022; 6: 38-74.
9. Zhai Q, Fu J, Huang X et al. Clinical Study on the Influence of a Fixed-dose Combination of Famotidine with Calcium Carbonate and Magnesium Hydroxide on the Bioavailability of Famotidine. Arzneimittel-Forschung (Drug Research). 2008; 58(11): 581-4.