Zastosowanie winpocetyny w zawrotach głowy nieukładowych u pacjenta z wielochorobowością. Opis przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Bielewicz

Abstrakt

Zawroty głowy nieukładowe to częsta dolegliwość w populacji osób starszych, mająca negatywny wpływ na jakość ich życia. Ważnym problemem stają się u osób z wielochorobowością, przyjmujących wiele leków. Ograniczają zdolność samodzielnego funkcjonowania oraz mogą powodować upadki, a w ich następstwie złamania kości i urazy głowy. Pacjent z zawrotami głowy nieukładowymi wymaga szczegółowej i wielokierunkowej diagnostyki. Ze względu na subiektywność i niecharakterystyczność zgłaszanych dolegliwości zlecane badania mają na celu wykluczenie zagrażających życiu i zdrowiu schorzeń lub znalezienie przyczyny potencjalnie uleczalnej. Wybór leczenia powinien uwzględniać prawdopodobny powód dolegliwości i możliwy wpływ na inne schorzenia bądź przyjmowane leki. Stosowanie winpocetyny w monoterapii lub terapii skojarzonej jest propozycją leczenia wartą rozważenia w populacji osób starszych z wielochorobowością.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Bielewicz, J. (2023). Zastosowanie winpocetyny w zawrotach głowy nieukładowych u pacjenta z wielochorobowością. Opis przypadku . Medycyna Faktów , 16(2(59), 269-273. https://doi.org/10.24292/01.MF.0223.22
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Neuhauser HK. The epidemiology of dizziness and vertigo. Handb Clin Neurol. 2016; 137: 67-82. http://doi.org/10.1016/B978-0-444-63437-5.00005-4.
2. Wojtczak R, Narożny W, Kuczkowski J et al. Epidemiology of dizziness in northern Poland – The first Polish neurootologic survey of the general population. Ann Agric Environ Med. 2017; 24(3): 502-6. http://doi.org/10.5604/12321966.1228401.
3. Prusiński A. Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy. Polski Przegląd Neurologiczny. 2011; 7(1).
4. Charakterystyka produktu leczniczego (access: 11.07.2023).
5. Karatas M. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes. Neurologist. 2008; 14(6): 355-64. http://doi.org/10.1097/NRL.0b013e31817533a3.
6. Zhou D, Meng R, Li SJ et al. Advances in chronic cerebral circulation insufficiency. CNS Neurosci Ther. 2018; 24(1): 5-17. http://doi.org/10.1111/cns.12780.
7. Nagata K, Yamazaki T, Takano D et al. Cerebral circulation in aging. Ageing Res Rev. 2016; 30: 49-60. http://doi.org/10.1016/j.arr.2016.06.001.
8. Saniasiaya J, Kulasegarah J. Dizziness and COVID-19. Ear Nose Throat J. 2021; 100(1): 29-30. http://doi.org/10.1177/0145561320959573.
9. Berkowicz T, Domitrz I, Kalinowska-Łyszczarz A et al. Rekomendacje postępowania w zawrotach głowy w praktyce ambulatoryjnej. Neurologia Praktyczna. 2013; 5(74): 8-16.
10. Kondo M, Kiyomizu K, Goto F et al. Analysis of vestibular-balance symptoms according to symptom duration: dimensionality of the Vertigo Symptom Scale-short form. Health Qual Life Outcomes. 2015; 13: 4. http://doi.org/10.1186/s12955-015-0207-7.
11. Ratajczak A, Sobczyk K, Budnicki D et al. Przegląd wybranych kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Now Audiofonol. 2019; 8(1): 60-71. http://doi.org/10.17431/1003265.
12. Patyar S, Prakash A, Modi M et al. Role of vinpocetine in cerebrovascular diseases. Pharmacol Rep. 2011; 63(3): 618-28. http://doi.org/10.1016/s1734-1140(11)70574-6.
13. Zhang YS, Li JD, Yan C. An update on vinpocetine: New discoveries and clinical implications. Eur J Pharmacol. 2018; 819: 30-4. http://doi.org/10.1016/j.ejphar.2017.11.041.
14. Malík M, Tlustoš P. Nootropics as Cognitive Enhancers: Types, Dosage and Side Effects of Smart Drugs. Nutrients. 2022; 14(16): 3367. http://doi.org/10.3390/nu14163367.
15. Bönöczk P, Gulyás B, Adam-Vizi V et al. Role of sodium channel inhibition in neuroprotection: effect of vinpocetine. Brain Res Bull. 2000; 53(3): 245-54. http://doi.org/10.1016/s0361-9230(00)00354-3.