Kiedy wybieram sertralinę? Profile pacjentów Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anna Antosik-Wójcińska

Abstrakt

W tym skrótowym materiale edukacyjnym naszym głównym bohaterem będzie sertralina, lek znany od dekad i chociaż wciąż chętnie stosowany w praktyce klinicznej, to jednak w wielu aspektach niedoceniany. Poszukując nowych rozwiązań terapeutycznych, czasem zapominamy, że długa obecność leku na rynku jest jego największą zaletą. Mnogość doświadczeń klinicznych związanych ze stosowaniem sertraliny w różnych sytuacjach, przy równoczesnej świetnej znajomości jej profilu bezpieczeństwa i ewentualnych działań niepożądanych, pozwala nam na w pełni świadome i bezpieczne stosowanie leku i na adekwatny dobór dawki do profilu objawów naszego pacjenta. W artykule prezentujemy 3 profile kliniczne pacjentów, u których zastosowano sertralinę, pokazując zarówno potencjał terapeutyczny leku, jak i jego mocne oraz słabe strony. Sertralina jest jednym z najlepiej przebadanych i najbezpieczniejszych leków przeciwdepresyjnych. Istnieje zatem szereg sytuacji, gdy będzie ona lekiem przeciwdepresyjnym pierwszego wyboru lub też lekiem stosowanym w ramach zmiany farmakoterapii z uwagi na pogorszenie stanu somatycznego pacjenta i zaostrzenie przebiegu chorób współistniejących.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Antosik-Wójcińska, A. (2023). Kiedy wybieram sertralinę? Profile pacjentów . Medycyna Faktów , 16(3(60), 372-376. https://doi.org/10.24292/01.MF.0323.17
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Glassman AH, O’Connor CM, Califf RM et al, for the Sertraline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART) Group. Sertraline treatment of major depression in patients with acute MI or unstable angina. JAMA. 2002; 288: 701-70.
2. Jiang W, Kuchibhatla M, Cuffe MS et al. Prognostic value of anxiety and depression in patients with chronic heart failure. Circulation. 2004; 110: 3452-6.
3. Jiang W, Alexander J, Christopher E et al. Relationship of depression to increased risk of mortality and rehospitalization in patients with congestive heart failure. Arch Intern Med. 2001; 161: 1849-56.
4. Rachdi C, Damak R, Fekih Romdhane F et al. Impact of sertraline on weight, waist circumference and glycemic control: A prospective clinical trial on depressive diabetic type 2 patients. Prim Care Diabetes. 2019; 13(1): 57-62.
5. Lustman PJ, Clouse RE, Nix BD et al. Sertraline for prevention of depression recurrence in diabetes mellitus: a randomized, double-blind, placebo- controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2006; 63(5): 521-9.
6. Remberk B, Antosik-Wójcińska AZ, Baron M. Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji u dzieci i młodzieży. In: Rekomendacje postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji / Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2018: 36-94.
7. World Health Organization.