Nowoczesna farmakoterapia A.D. 2023 – dlaczego, kiedy i u kogo stosować klonidynę? Studium przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marcin Barylski

Abstrakt

Klonidyna jest lekiem hipotensyjnym hamującym aktywność układu współczulnego poprzez wpływ na receptory α2-adrenergiczne oraz w mniejszym stopniu – receptory imidazolowe zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Hemodynamiczne działanie leku polega na zmniejszeniu oporu obwodowego, pojemności minutowej serca oraz częstotliwości rytmu serca. Klonidyna cechuje się dobrą wchłanialnością z przewodu pokarmowego, szybkim początkiem działania hipotensyjnego oraz brakiem wpływu na przepływ nerkowy, w związku z czym może być stosowana u chorych z nadciśnieniem tętniczym współistniejącym z przewlekłą chorobą nerek. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 r. stosowanie klonidyny zaleca się zarówno doraźnie w stanach pilnych, jak i przewlekle – w ramach politerapii opornego nadciśnienia tętniczego. Należy podkreślić, że klonidyna jest lekiem, który może być stosowany również u kobiet w wieku rozrodczym, gdy jest to konieczne.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Barylski , M. (2023). Nowoczesna farmakoterapia A.D. 2023 – dlaczego, kiedy i u kogo stosować klonidynę? Studium przypadku . Medycyna Faktów , 16(3(60), 384-389. https://doi.org/10.24292/01.MF.0323.19
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Mancia G, Kreutz R, Brunström M et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH). J Hypertens. 2023 (w druku).
2. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1-84.
3. Sica DA. Centrally acting antihypertensive agents: an update. J Clin Hypertens (Greenwich). 2007; 9(5): 399-405.
4. Januszewicz A, Dobrowolski P, Prejbisz A. Klonidyna – nowe miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego. Terapia. 2022; 7: 84-91.
5. Charakterystyka produktu leczniczego Iporel, 75 μg, tabletki; 07.2020.
6. Hanna J, Ghazi L, Yamamoto Y et al. Excessive Blood Pressure Response to Clonidine in Hospitalized Patients With Asymptomatic Severe Hypertension. Am J Hypertens. 2022; 35(5): 433-40.
7. Warchoł-Celińska E, Prejbisz A, Dobrowolski P et al. Klonidyna w terapii nadciśnienia tętniczego – od stanów pilnych po terapię trudnego w kontroli nadciśnienia tętniczego. Terapia. 2019; 10(381): 20-5.
8. Williams B, MacDonald TM, Morant S et al.; British Hypertension Society’s PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet. 2015; 386(10008): 2059-68.
9. Krieger EM, Drager LF, Giorgi DMA et al.; ReHOT Investigators. Spironolactone Versus Clonidine as a Fourth-Drug Therapy for Resistant Hypertension: The ReHOT Randomized Study (Resistant Hypertension Optimal Treatment). Hypertension. 2018; 71(4): 681-90.