Finerenon – nowa klasa niesteroidowych antagonistów receptora dla mineralokortykoidów. Nowe możliwości, nowe wskazania Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Grzegorz Grześk

Abstrakt

Finerenon to pierwszy niesteroidowy antagonista receptora dla mineralokortykoidów, który dzięki unikalnym właściwościom farmakologicznym charakteryzuje się potwierdzoną wynikami badań klinicznych wysoką efektywnością działania skojarzoną ze znikomą liczbą działań niepożądanych. W programie badań III fazy znajdowały się dwa kluczowe badania: FIDELIO-DKD (Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease) i FIGARO-DKD (Finerenone in Reducing Cardiovascular Mortality and Morbidity in Diabetic Kidney Disease). Uczestniczyło w nich łącznie 13 171 osób z cukrzycową przewlekłą chorobą nerek (PChN) o różnym stopniu nasilenia. Ze względu na bardzo wysoką efektywność finerenon powinien być wdrażany w terapii u pacjentów z cukrzycą i PChN. Celem zastosowanego leczenia, poprzez hamowanie procesu zapalnego, jest nie tylko spowolnienie progresji PChN, ale także istotna redukcja ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Terapia taka powinna być obowiązkowo rozpatrywana u pacjentów z PChN w przebiegu cukrzycy.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Grześk, G. (2024). Finerenon – nowa klasa niesteroidowych antagonistów receptora dla mineralokortykoidów. Nowe możliwości, nowe wskazania . Medycyna Faktów , 17(1(62), 158-163. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.25
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M et al.; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2023; 44(37): 3627-39. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195. Erratum in: Eur Heart J. 2024; 45(1):53.
2. Williams B, Mancia G, Spiering W et al.; Authors/Task Force Members. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens. 2018; 36(10): 1953-2041. http://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001940. Erratum in: J Hypertens. 2019; 37(1): 226.
3. Grześk G, Bogdan M, Kubica A et al. Zastosowanie antagonistów receptora dla aldosteronu w leczeniu niewydolności serca. Choroby Serca i Naczyń. 2005; 2(1): 29-32.
4. Pitt B, Kober L, Ponikowski P et al. Safety and tolerability of the novel non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist BAY 94-8862 in patients with chronic heart failure and mild or moderate chronic kidney disease: a randomized, double-blind trial. Eur Heart J. 2013; 34(31): 2453-63. http://doi.org/10.1093/eurheartj/eht187.
5. Filippatos G, Anker SD, Böhm M et al. A randomized controlled study of finerenone vs. eplerenone in patients with worsening chronic heart failure and diabetes mellitus and/or chronic kidney disease. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2105-14. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw132.
6. Pitt B, Anker SD, Böhm M, Gheorghiade M et al. Rationale and design of MinerAlocorticoid Receptor antagonist Tolerability Study-Heart Failure (ARTS-HF): a randomized study of finerenone vs. eplerenone in patients who have worsening chronic heart failure with diabetes and/or chronic kidney disease. Eur J Heart Fail. 2015; 17(2): 224-32. http://doi.org/10.1002/ejhf.218.
7. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD et al.; FIDELIO-DKD Investigators. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Disease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2020; 383(23): 2219-29. http://doi.org/10.1056/NEJMoa2025845.
8. Filippatos G, Anker SD, August P et al. Finerenone and effects on mortality in chronic kidney disease and type 2 diabetes: a FIDELITY analysis. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023; 9(2): 183-91. http://doi.org/10.1093/ehjcvp/pvad001.
9. Filippatos G, Pitt B, Agarwal R et al.; FIDELIO-DKD Investigators. Finerenone in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes with and without heart failure: a prespecified subgroup analysis of the FIDELIO-DKD trial. Eur J Heart Fail. 2022; 24(6): 996-1005. http://doi.org/10.1002/ejhf.2469.
10. Yang S, Shen W, Zhang HZ et al. Efficacy and Safety of Finerenone for Prevention of Cardiovascular Events in Type 2 Diabetes Mellitus With Chronic Kidney Disease: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Cardiovasc Pharmacol. 2023; 81(1): 55-62. http://doi.org/10.1097/FJC.0000000000001364.
11. Filippatos G, Bakris GL, Pitt B et al.; FIDELIO-DKD Investigators. Finerenone Reduces New-Onset Atrial Fibrillation in Patients With Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes. J Am Coll Cardiol. 2021; 78(2): 142-52. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.04.079.
12. Zhang Y, Wang J, Jiang L et al. Network meta-analysis on the efficacy and safety of finerenone versus SGLT2 inhibitors on reducing new-onset of atrial fibrillation in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. Diabetol Metab Syndr. 2022; 14(1): 156. http://doi.org/10.1186/s13098-022-00929-3.
13. Rossing P, Anker SD, Filippatos G et al.; FIDELIO-DKD and FIGARO-DKD Investigators. Finerenone in Patients With Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes by Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor Treatment: The FIDELITY Analysis. Diabetes Care. 2022; 45(12): 2991-8. http://doi.org/10.2337/dc22-0294.
14. Mårup FH, Thomsen MB, Birn H. Additive effects of dapagliflozin and finerenone on albuminuria in non-diabetic CKD: an open-label randomized clinical trial. Clin Kidney J. 2023; 17(1): sfad249. http://doi.org/10.1093/ckj/sfad249.
15. Neuen BL, Heerspink HJL, Vart P et al. Estimated Lifetime Cardiovascular, Kidney, and Mortality Benefits of Combination Treatment With SGLT2 Inhibitors, GLP-1 Receptor Agonists, and Nonsteroidal MRA Compared With Conventional Care in Patients With Type 2 Diabetes and Albuminuria. Circulation. 2024; 149(6): 450-62. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.067584.
16. Marx N, Federici M, Schütt K et al.; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur Heart J. 2023; 44(39): 4043-140. http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad192. Erratum in: Eur Heart J. 2023; 44(48): 5060; Eur Heart J. 2024; 45(7): 518.