Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

niniejszym oddajemy w Państwa ręce trzeci w tym roku numer naszego czasopisma „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce”. W zeszycie znajdą Państwo osiem prac dotyczących leczenia różnych schorzeń narządu wzroku. Otwierają ją trzy artykuły na temat zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). W pierwszym z nich autorzy opisują diagnostykę i terapię jednej z postaci neowaskularyzacji plamkowej występującej w wysiękowym zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (wAMD). Druga traktuje o wprowadzonym ostatnio specjalnym oprogramowaniu umożliwiającym dokonanie u chorych z wAMD precyzyjnej analizy wielu badań wykonanych u danego pacjenta, łącznie z oceną skuteczności leczenia. W trzecim omówiono terapię chorych z wAMD niereagujących na dotychczasowe leczenie. W następnej pracy nasi koledzy z Hiszpanii przedstawiają rzadki przypadek owrzodzenia spojówki, które wystąpiło u pacjenta z chorioretinopatią typu birdshot poddanego terapii lekami immunosupresyjnymi. Dział Terapie zachowawcze zamyka artykuł poświęcony stale aktualnemu problemowi stosowania konserwantów w produkcji leków przeciwjaskrowych.

Drugą część czasopisma wypełniają trzy prace poświęcone leczeniu chirurgicznemu chorób narządu wzroku. Dotyczą one możliwości zastosowania cross-linkingu w terapii chorób rogówki, badania grubości nabłonka rogówki przed zabiegami refrakcyjnymi oraz użycia soczewek wewnątrzgałkowych o wydłużonej ogniskowej w chirurgii zaćmy.

W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem, najważniejszym świętem w naszej tradycji chrześcijańskiej, w imieniu całego zespołu „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce” chciałbym złożyć wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia Spokojnych i Wesołych Świąt w gronie najbliższych.

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2021-09-30

Conjunctival herpetic ulcer in an immunosuppressed patient with birdshot chorioretinopathy

Case report

Ana Fernández-Hortelano, Elena Guzman-Almagro, María Castro-Rebollo, Carlos Izquierdo-Rodríguez, Julio González Martin-Moro

175-178