TABLE OF CONTENT

TAS-102 – nowa opcja w leczeniu chorych na zaawansowanego raka jelita grubego po niepowodzeniu lub nietolerancji innych terapii. Piotr Skalij, Piotr Tokajuk, Marek Z. Wojtukiewicz

Długotrwała kontrola choroby podczas terapii TAS-102 w VI linii leczenia u 73-letniego chorego na mCRC. Opis przypadku. Piotr Skalij, Piotr Tokajuk, Stefan Jelski, Marek Z. Wojtukiewicz

Chemioterapia triflurydyną/typiracylem wydłuża czas przeżycia bez progresji i poprawia jakość życia. Opis przypadku 59-letniej kobiety z przerzutowym rakiem odbytnicy. Beata Kania-Zembaczyńska

Skuteczność triflurydyny/typiracylu jako chemioterapii IV linii u młodej kobiety z przerzutowym rakiem jelita grubego. Opis przypadku. Rafał Wiśniowski

Niezwykle wydłużone przeżycie bez progresji choroby po leczeniu triflurydyną/typiracylem. Opis przypadku 57-letniej kobiety z przerzutowym rakiem jelita grubego. Marlena Orlikowska

Długotrwała odpowiedź na terapię triflurydyną z typiracylem w IV linii leczenia u 65-letniego pacjenta z przerzutowym rakiem jelita grubego. Uladzislau Trafimchyk, Lubomir Bodnar

Dwa przypadki długotrwałej kontroli choroby z zastosowaniem triflurydyny z typiracylem w IV linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Marcin Sokołowski

Długotrwała stabilizacja choroby u pacjenta leczonego z powodu przerzutowego raka jelita grubego triflurydyną i typiracylem w III linii terapii paliatywnej. Piotr Witasik

Triflurydyna + typiracyl w IV linii leczenia przerzutowego raka jelita grubego. Przemysław Klusek

Published: 2021-08-10