Pregabalina vs gabapentyna w leczeniu bólu neuropatycznego u pacjentów onkologicznych Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Małgorzata Malec-Milewska

Abstrakt

Ból neuropatyczny dotyczy średnio 7–10% populacji, częściej osób w wieku podeszłym i kobiet. Ma charakter przewlekłego bólu patologicznego, opornego na leki przeciwbólowe z pierwszego szczebla drabiny analgetycznej (paracetamol, metamizol, niesteroidowe leki przeciwzapalne). Przyczynami bólu neuropatycznego mogą być: choroby zakaźne, uraz, niedokrwienie, choroby metaboliczne, choroby neurologiczne, substancje toksyczne, następstwa uszkodzenia układu nerwowego wynikające z leczenia choroby nowotworowej, ucisk, zapalenie, jak również niedobory. American Academy of Neurology, Special Interest Group on Neuropathic Pain i European Federation of Neurological Societies rekomendują jako leki pierwszego wyboru w terapii bólu neuropatycznego gabapentynę/pregabalinę i leki przeciwdepresyjne. W bólu neuropatycznym towarzyszącym chorobie nowotworowej ze względu na jego mieszany charakter, czyli współistnienie bólu receptorowego, w leczeniu zawsze są stosowane opioidowe leki przeciwbólowe: tramadol w bólu o średnim natężeniu i silne opioidy w bólu o dużym natężeniu. Poniższy artykuł przedstawia różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice gabapentyny i pregabaliny.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Malec-Milewska, M. (2022). Pregabalina vs gabapentyna w leczeniu bólu neuropatycznego u pacjentów onkologicznych . Medycyna Faktów , 15(1(54), 50-55. https://doi.org/10.24292/01.MF.0122.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Treede RD, JensenTS, Campbell JN et al. Redefinition of neuropathic pain and a grading system for clinical use consensus statement on clinical and research diagnostic criteria. Neurology. 2008; 70: 1630-5.
2. Alles SRA, Smith PA. Etiology and Pharmacology of Neuropathic Pain. Pharmacol Rev. 2018; 70: 315-47.
3. Malec-Milewska M, Sękowska A. Dekalog diagnostyki i leczenia bólu neuropatycznego. ITEM Publ. 2020.
4. Kocot-Kępska M, Mańka-Matłok M. Miejsce pregabaliny i gabapentyny w leczeniu chorych z bólem neuropatycznym. Ból. 2020; 21(3): 11-23.
5. Finnerup NB, Attal N, Haroutoumian S et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015; 14(2): 162-73.
6. Attal N. Pharmacological treatments of neuropathic pain: The latest recommendations. Revue Neurol (Paris). 2019; 175: 46-50.
7. Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J et al. Diagnosis and management of neuropathic pain: Review of literature and recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society – Part two. Neurol Neurochir Pol. 2014; 48: 262-71.
8. Eckhardt K, Ammon S, Hofmann U et al. Gabapentin enhances the analgesic effect of morphine in healthy volunteers. Anesth Analg. 2000; 91(1): 185-91.
9. Bockbrader HN, Wesche D, Miller R et al. A comparison of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of pregabalin and gabapentin. Clin Pharmacokinet. 2010; 49(10): 661-9.
10. Sękowska A, Malec-Milewska M. Leczenie bólu neuropatycznego – stan wiedzy na rok 2019. Medical Education, Warszawa 2019.
11. Charakterystyka produktu leczniczego gabapentyna.
12. Charakterystyka produktu leczniczego pregabalina.
13. Derry S, Bell RF, Straube S. et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 1(1): CD007076.
14. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF. at al. Gabapentin of chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 6(6): CD007938.
15. Arnold LM, McCarberg BH, Clair AG et al. Dose-response of pregabalin for diabetic peripheral neuropathy, postherpetic neuralgia and fibromyalgia. Postgrad Med. 2017; 129(8): 921-33.
16. Jordan RI, Mulvey MR, Bennett MI. A critical appraisal of gabapentinoids for pain in cancer patients. Curr Opin Support Paliat Care. 2018; 3(4): 108-17.
17. Zhang M, Gao CX, Ma KT et al. Meta-Analysis of Therapeutic Efficacy and Safety of Gabapentin in the Treatment of Post herpetic Neuralgia from Randomized Controlled Trials. Biomed Res Int. 2018; 4: 7474207.
18. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF et al. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 6(6): CD007938.
19. Moisset X, Bouhassira D, Avez Couturier J et al. Pharmacological and non-pharmacological treatments for neuropathic pain: Systematic review and French recommendations. Revue Neurol (Paris). 2020; 176(5): 325-52.
20. Gruver Ch, Guthmiller KB. Postherpetic Neuralgia. StartPearls, Treasure Island (FL). 2021.
21. Gross GE, Eisert L, Doerr HW et al. S2k guidelines for the diagnosis and treatment of herpes zoster and postherpetic neuralgia. Journal of Society Dermatol. 2019: 55-77.
22. Malec-Milewska, Zajączkowska R, Woroń J. Pacjent z bólem neuropatycznym – leczenie pierwszego i drugiego wyboru. In: Dobrogowski J, Wordliczek J, Kocot-Kępska M (ed). Wiedza w kieszeni. Ból. Termedia, Poznań 2020: 359-78.
23. Zajączkowska R, Mika-Kula J, Leppert W et al. Mirogabalin: a novel selective ligand for the alfa-2delta calcium channel submit. Pharmaceuticals. 2021; 14(2): 112.