DRODZY PAŃSTWO,

tegoroczny pierwszy numer „Medycyny Faktów” został zdominowany przez choroby neurologiczne i zagadnienia onkologiczne. Obie dziedziny medycyny są zresztą w przedstawionych artykułach blisko ze sobą związane, bo w dużej części prace te dotyczą leczenia bólu. Łączy je również występujący w obydwu opisywanych kierunkach medycznych główny farmakologiczny bohater „Medycyny Faktów” 1/2022 – pregabalina. Zagadnienia neurologiczne są reprezentowane przez trzy artykuły poświęcone: leczeniu stwardnienia rozsianego, uszkodzeniu korzeni i nerwów obwodowych oraz stosowaniu cytykoliny, ale także występują we wszystkich czterech pracach onkologicznych poświęconych leczeniu przewlekłego bólu neuropatycznego. Wspomniane artykuły onkologiczne są zresztą bardzo różnorodne, obejmują wiedzę poglądową, przegląd piśmiennictwa i opisy przypadków klinicznych. I tę właśnie część kliniczną reprezentuje Autorka bezwzględnie dominująca w pierwszym numerze „Medycyny Faktów” – dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska. Wśród opisów przypadków jest również praca dotycząca roli mianseryny w leczeniu depresji, lęku i bezsenności, zawierająca mocną podbudowę merytoryczną.

„Medycyny Faktów” nie opuszcza również, co w pełni zrozumiałe, tematyka związana z pandemią SARS-CoV-2. Mamy więc bardzo istotne artykuły poświęcone zarówno zagadnieniom szczepień dzieci, jak i obserwacji odległej osób po przechorowanym COVID-19. W „Medycynie Faktów” 1/2022 powrócił także subdział 6… 8… 10 powodów, dla których warto stosować lek. W obecnym numerze leki te to: lewodropropizyna w chorobach układu oddechowego, cytykolina – w chorobach neurologicznych i okulistycznych, a ozanimod – w leczeniu stwardnienia rozsianego. Leczenia infekcji układu oddechowego dotyczy także artykuł opisujący zastosowanie preparatów bzu czarnego.

Całość pierwszego numeru „Medycyny Faktów” uzupełniają pozycje dotyczące gastroenterologii – stosowanie hymekromonu w leczeniu chorób dróg żółciowych, urologii – podanie terapii złożonej w przypadku objawów ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn, oraz chorób serca i naczyń – nowe standardy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące prewencji sercowo-naczyniowej.
Życzę miłej i ciekawej lektury.

                                                                             Redaktor naczelny
                                                                  Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2022-03-31