Zastosowanie pregabaliny u chorej z przewlekłym bólem neuropatycznym po zabiegu onkologicznym – opis przypadku Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Magdalena Kocot-Kępska

Abstrakt

Przewlekły ból po zabiegu chirurgicznym to częste jatrogenne powikłanie i następstwo leczenia operacyjnego choroby nowotworowej. Ryzyko rozwoju przewlekłego bólu po zabiegu chirurgicznym zależy od rodzaju zabiegu chirurgicznego, jego rozległości, ale także od czynników leżących po stronie pacjenta. Ból neuropatyczny może występować u 50% chorych z przewlekłym bólem po zabiegu chirurgicznym i może być leczony jedynie objawowo, czyli można stosować zarówno farmakoterapię, jak i metody niefarmakologiczne. Rekomendowane preparaty to leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, topikalne oraz analgetyki opioidowe. Leki te udowodniły swoją skuteczność w populacji pacjentów z bólem neuropatycznym niezwiązanym z terapią nowotworu, ale nadal brak jest dobrych jakościowo badań oceniających ich skuteczność u chorych z przewlekłym bólem po onkologicznych zabiegach chirurgicznych. Dostępne w literaturze badania prowadzone w małych grupach pacjentów potwierdzają skuteczność leków przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych w tej grupie chorych, co obserwujemy również w praktyce klinicznej. W artykule przedstawiono przypadek pacjentki z silnym bólem neuropatycznym w przebiegu przewlekłego bólu po zabiegu chirurgicznym skutecznie leczonej pregabaliną w połączeniu z tramadolem i paracetamolem.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Kocot-Kępska , M. (2022). Zastosowanie pregabaliny u chorej z przewlekłym bólem neuropatycznym po zabiegu onkologicznym – opis przypadku . Medycyna Faktów , 15(1(54), 103-108. https://doi.org/10.24292/01.MF.0122.14
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Lavand’homme P, Wu C, Katz J. From Acute to Chronic Postoperative Pain. W: Gold, MS.; Pogatzki-Zahn, EM; Wallace, MS (ed). Pain 2018: Refresher Courses, 17th World Congress on Pain: 154-164.
2. Werner MU, Kongsgaard UE. Defining persistent post-surgical pain: is an update required? Br J Anaesth. 2014; 113: 1-4.
3. Perkins FM, Franklin JS. Prediction and Prevention of Persistent Post-Surgical Pain. In: Benzon H, Rathmell J, Wu CL et al. (ed). Practical management of pain. 5th Edition – 2014 Mosby Elsevier Inc. Philadelfia: 298-303.e2
4. Richebé P, Capdevila X, Rivat C. Persistent Postsurgical Pain: Pathophysiology and Preventative Pharmacologic Considerations. Anesthesiology. 2018; 129(3): 590-607.
5. Chapman CR, Vierck CJ. The Transition of Acute Postoperative Pain to Chronic Pain: An Integrative Overview of Research on Mechanisms. J Pain. 2017; 18(4): 359.
6. Haroutiunian S. The neuropathic component in persistent postsurgical pain: A systematic literature review. Pain. 2013; 154: 95-102.
7. Borsook D, Youssef AM, Simons L et al. When pain gets stuck: the evolution of pain chronification and treatment resistance. Pain. 2018; 159(12): 2421-36.
8. Przeklasa-Muszyńska A, Dobrogowski J, Kocot-Kępska M. Kliniczna ocena chorego z bólem. In: Dobrogowski J, Wordliczek J, Kocot-Kępska M (ed). Ból. Wiedza w kieszeni. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2020: 25-34.
9. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015; 14(2): 162-73. http://doi.org/10.1016/S1474-4422(14)70251-0.
10. Fallon M, Giusti R, Aielli F et al.; ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018; 29(suppl 4): iv166-iv191. http://doi.org/10.1093/annonc/mdy152.
11. Chincholkar M. Analgesic mechanisms of gabapentin and effects in experimental pain models: a narrative review. Br J Anaesth. 2018; 120: 1315-34.
12. Verma V, Singh N, Singh Jaggi A. Pregabalin in neuropathic pain: evidences and possible mechanisms. Curr Neuropharmacol. 2014; 12: 44-56.
13. Jordan RI, Mulvey MR, Bennett MI. A critical appraisal of gabapentinoids for pain in cancer patients. Curr Opin Support Palliat Care. 2018; 12(2): 108-17.
14. Derry S, Bell RF, Straube S et al. Pregabalin for neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 1: CD007076.
15. Charakterystyka produktu leczniczego: pregabalina.
16. Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J et al. Diagnosis and management of neuropathic pain: Review of literature and recommendations of the Polish Association for the Study of Pain and the Polish Neurological Society – Part one. Neurol Neurochir Pol. 2014; 48: 262-71.
17. Lussier D. Pain Pharmacotherapy in Older Patients. In: Sommer CL, Wallace MS, Cohen SP et al (ed). Pain 2016: Refresher Courses, 16th World Congress on Pain: 349-56.
18. Markman JD, Jensen TS, Semel D et al. Effects of Pregabalin in Patients with Neuropathic Pain Previously Treated with Gabapentin: A Pooled Analysis of Parallel-Group, Randomized, Placebo-controlled Clinical Trials. Pain Pract. 2017; 17(6): 718-28. http://doi.org/10.1111/papr.12516.
19. Dworkin RH, O`Connor AB, Audette J et al. Recommendations for the pharmacological management of neuropathic pain; an overview and literature update. Mayo Clin. Proc. 2010; 85(3 suppl): S3-S14.
20. Holbech JV, Jung A, Jonsson T et al. Combination treatment of neuropathic pain: Danish expert recommendations based on a Delphi process. J Pain Res. 2017; 10: 1467-75.
21. Arnold LM, McCarberg BH, Clair AG et al. Dose-response of pregabalin for diabetic peripheral neuropathy, postherpetic neuralgia, and fibromyalgia. Postgrad Med. 2017; 129(8): 921-33. http://doi.org/10.1080/00325481.2017.1384691.