Leczenie dyslipidemii u chorych z cukrzycą typu 2 Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Piotr Gajda
Grzegorz Dzida

Abstrakt

Terapia dyslipidemii jest jednym z głównych elementów leczenia cukrzycy typu 2 – osiągnięcie docelowych stężeń cholesterolu LDL, nie-HDL oraz triglicerydów pozwala na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego, które w przypadku pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej jest znacznie podwyższone. Istotą leczenia cukrzycy jest również hamowanie rozwoju przewlekłych powikłań, do których należą m.in. nefropatia oraz retinopatia cukrzycowa. Obserwacje pochodzące z badań klinicznych wskazują, że stosowanie fenofibratu pozwala zarówno na poprawę profilu lipidowego, jak i na hamowanie postępu niekorzystnych zmian w obrębie nerek i narządu wzroku oraz redukcję śmiertelności i częstości hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych. Mając na uwadze plejotropowe działanie fenofibratu, wydaje się, że jego systematyczne stosowanie wśród chorych na cukrzycę pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści wykraczających poza normalizację stężeń profilu lipidowego.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Gajda, P., & Dzida , G. (2023). Leczenie dyslipidemii u chorych z cukrzycą typu 2 . Medycyna Faktów , 16(1(58), 17-20. https://doi.org/10.24292/01.MF.0123.03
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Gajewski P, Szczeklik A. Interna Szczeklika 2021. Medycyna Praktyczna, Kraków 2021.
2. Czupryniak L. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Curr Top Diabetes. 2022; 2(1): 1-134.
3. Gunwal D, Dutt BB, Choudhary M et al. A comprehensive review on the drug: fenofibrate. IJRPS. 2021; 12(3): 2164-72. http://doi.org/10.26452/ijrps.v12i3.4829.
4. Szymański FM, Mickiewicz A, Dzida G et al. Management of dyslipidemia in Poland: Interdisciplinary Expert Position Statement endorsed by the Polish Cardiac Society Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy. The Fourth Declaration of Sopot. Cardiol J. 2022; 29(1): 1-26. http://doi.org/10.5603/CJ.a2021.0147.
5. Zhu L, Hayen A, Bell KJL. Legacy effect of fibrate add-on therapy in diabetic patients with dyslipidemia: a secondary analysis of the ACCORDION study. Cardiovasc Diabetol. 2020; 19(1): 28. http://doi.org/10.1186/s12933-020-01002-x.
7. Viñas Esmel E, Naval Álvarez J, Sacanella Meseguer E. The legacy effect in the prevention of cardiovascular disease. Nutrients. 2020; 12(11). http://doi.org/10.3390/nu12113227.
8. Preiss D, Spata E, Holman RR et al. Effect of Fenofibrate Therapy on Laser Treatment for Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Diabetes Care. 2022; 45(1): e1-e2. http://doi.org/10.2337/dc21-1439.
9. Scott R, O’Brien R, Fulcher G et al. Effects of fenofibrate treatment on cardiovascular disease risk in 9,795 individuals with type 2 diabetes and various components of the metabolic syndrome: the Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes (FIELD) study. Diabetes Care. 2009; 32(3): 493-8. http://doi.org/10.2337/dc08-1543.
10. Chew EY, Davis MD, Danis RP et al. The effects of medical management on the progression of diabetic retinopathy in persons with type 2 diabetes: the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Eye Study. Ophthalmology. 2014; 121(12): 2443-51. http://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.07.019.
11. Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee; Altomare F, Kherani A, Lovshin J. Retinopathy. Can J Diabetes. 2018; 42(suppl 1): S210-S216. http://doi.org/10.1016/j.jcjd.2017.10.027.
12. The Royal Australian College of General Practitioners, (2020) Management of type 2 diabetes: a handbook for general practice. RACGP, East Melbourne, VIC, Australia.
13. Jun M, Foote C, Lv J et al. Effects of fibrates on cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2010; 375: 1875-84.
14. The Fenofibrate And Microvascular Events in Type 1 Diabetes Eye. (FAME 1 EYE). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01320345.
15. Lowering Events in Non-proliferative Retinopathy in Scotland (LENS). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03439345.
16. Morieri ML. Heart Failure Burden in Diabetes: Can Fenofibrate Provide Additional hope? Diabetes Care. 2022; 45(7): 1500-02. http://doi.org/10.2337/dci22-0012.