DRODZY PAŃSTWO,

inaugurujemy rok wydawniczy 2023 pierwszym numerem „Medycyny Faktów” o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Są więc: kardiologia i choroby naczyń, diabetologia i choroby metaboliczne, gastroenterologia oraz reumatologia, dermatologia, hematologia, ginekologia i oczywiście farmakologia. Jak zawsze na początek trochę statystyki. Po wielu miesiącach nieobecności na najwyższy stopień podium w liczbie napisanych artykułów powróciły choroby serca i naczyń, rywalizujące o prymat z cukrzycą i chorobami metabolicznymi oraz chorobami gastroenterologicznymi. Mamy też w numerze samodzielnego lidera wśród piszących – Pana Profesora Pawła Balsama, który jest Autorem lub Współautorem trzech artykułów. Autorów lub Współautorów dwóch prac w jednym numerze miewamy względnie często, ale trzech artykułów – nadal jest to rzadkość. Gratulujemy! Wróciły profile pacjentów lub powody, dla których warto zastosować dany lek, zastępując częściowo opisy przypadków klinicznych. Nie chodzi tutaj o semantykę, ale jest to nieco inne spojrzenie na podobne zagadnienie. Mniej tym razem w „Medycynie Faktów” zawsze licznych prac poświęconych psychiatrii i neurologii. Mamy nadzieję, że nasi Autorzy będą się rozgrzewać wraz z nadejściem ciepłej pory roku.

Obecny numer rozpoczyna wywiad z konsultantem krajowym ds. diabetologii Panem Profesorem Krzysztofem Strojkiem, a w ślad za nim pojawiają się kolejne artykuły poświęcone diabetologii i współistniejącym z nią zaburzeniom metabolicznym. Przyznaję, że od lat jestem pod wrażeniem dynamiki działania polskich diabetologów. Staramy się również przypominać i zamieszczać komentarze Ekspertów dotyczące aktualnych i obecnie obowiązujących standardów medycznych w różnych dziedzinach medycyny. Zawsze aktualne są tematy dotyczące nadciśnienia tętniczego. Nawet gdy nie ma przełomowych zdarzeń w tej dziedzinie, to częstość występowania oraz niezadowalająca nas skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego powodują, że temat pozostaje zawsze aktualny. Z dużą satysfakcją przyjęliśmy, że w „Medycynie Faktów” pojawiły się choroby rzadkie i nieczęsto goszczące na jej łamach, do których niewątpliwie należą choroby hematologiczne i dermatologiczne – oby były obecne częściej. Numer  zupełniają zagadnienia reumatologiczne, angiologiczne oraz dotyczące skuteczności leków  Wśród nich na podkreślenie zasługuje artykuł opisujący ich bezpieczeństwo. Ten aspekt terapii jest rzadziej opisywany niż skuteczność leczenia, a niewątpliwie stanowi integralną część dobrostanu pacjenta.

Tyle z mojej strony, reszta w treści ciekawych artykułów. Miłej lektury.

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Opublikowane: 2023-03-31