REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Dr n. med. Piotr Rapiejko
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska
Prezes Zarządu Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o.. Warszawa, Polska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, Polska 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Polska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Klinika Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy
Przewodniczący Zarządu Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP