REDAKTOR NACZELNY

 

Dr n. med. Piotr Rapiejko

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w  Warszawie

04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128

email: redaktor@rapiejko.pl