Archiwalne numery (2007-2013) czasopisma "Alergoprofil" są dostępne pod adresem: www.alergoprofil.pl.