Terapia inhalacyjna u dzieci w dobie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem nebulizacji Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Michał Pirożyński

Abstrakt

W 2019 r. w Chinach pojawiły się przypadki śródmiąższowego zapalenia płuc o nietypowym przebiegu. Zapalenie to cechowało się dość burzliwym przebiegiem, klinicznie przypominającym inne schorzenie o etiologii wirusowej SARS. W Europie pierwsze przypadki COVID-19 powiązano z zakażeniem od osób przybyłych z Chin o bezobjawowym przebiegu choroby. Obecnie obserwujemy zakażenia nie tylko u pacjentów przybyłych z regionów o wysokiej zachorowalności, lecz także od osób, które w tych regionach nigdy nie były, a doświadczyły jedynie kontaktu z osobami bezobjawowymi lub skąpo objawowymi. Od początku trwania pandemii u dzieci obserwujemy odmienny przebieg (łagodniejszy). Według pierwszych prac z Chin ciężki przebieg oceniany głębokością hipoksji miał miejsce jedynie u 5,6% dzieci, a tylko 0,6% rozwijało niewydolność wielonarządową lub zespół ostrej niewydolności oddechowej. Czy terapia inhalacyjna jest bezpieczna w okresie pandemii? Liczne wątpliwości pojawiły się w związku z zaleceniami agencji rządowych oraz organizacji międzynarodowych dotyczącymi glikokortykosteroidoterapii. Ostrzeżenia przed stosowaniem leków o działaniu immunosupresyjnym u chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 przeniesiono na wszystkie formy leczenia glikokortykosteroidami, w tym na wziewną glikokortykosteroidoterapię. Terapia inhalacyjna jest bezpieczna u chorych na astmę/POChP ze współistniejącym zakażeniem SARSCoV-2. Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA) ostrzega na swojej stronie internetowej, by nie korzystać z nebulizacji u chorych wymagających leczenia inhalacyjnego. Dotyczy to jednego wskazania do nebulizacji – aerozolizacji krótko działającego β2-mimetyku w celu przerwania napadu duszności. W trakcie nebulizacji może dojść do skażenia części inhalatora. Najczęstszym źródłem skażenia była niedezynfekowana maska, jak również sama komora nebulizacyjna. Mając to na uwadze, należy w okresie panującej pandemii znacznie ograniczyć możliwość kontaminacji otoczenia. Niezbędne nebulizacje powinny być prowadzone wyłącznie lekami, a samo urządzenie powinno mieć założony filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, ograniczający kontaminacje otoczenia chorego. Terapia inhalacyjna w okresie pandemii COVID-19 zwiększa wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia terapii inhalacyjnej. Przestrzegając wszystkich zasad terapii inhalacyjnej, możemy bezpiecznie leczyć naszych chorych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Pirożyński , M. (2020). Terapia inhalacyjna u dzieci w dobie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem nebulizacji. Alergoprofil, 16(2), 3-7. https://doi.org/10.24292/01.AP.162200520
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Hsu LY, Chia PY, Lim JF. The Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Epidemic. Ann Acad Med Singapore. 2020; 49: 1-3.
2. Jiang F, Deng L, Zhang L et al. Review of the Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). J Gen Intern Med. 2020. https://doi.org/10.1007/s11606-020-05762-w.
3. Rothe C, Schunk M, Sothmann P et al. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. N Engl J Med. 2020; 382: 970-1.
4. Sinha IP, Harwood R, Semple MG et al. COVID-19 infection in children. Lancet Respir Med. 2020.
5. Lee PI, Hu YL, Chen PY et al. Are children less susceptible to COVID-19? J Microbiol Immunol Infect. 2020. http://doi.org/10.1016/j.jmii.2020.02.011.
6. Pirożyński M. Terapia wziewna – ze szczególnym uwzględnieniem steroidów – w okresie pandemii COVID-19. Alergia. 2020; 1: 4-6.
7. Lai CC, Liu YH, Wang CY et al. Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts and myths. J Microbiol Immunol Infect. 2020.
8. Recommendations for inhaled asthma controller medications – Global Initiative for Asthma – GINA. In. GINA 2020. Dolovich MB, MacIntyre NR, Anderson PJ et al. Consensus Statement: Aerosols and Delivery Devices. J Aerosol Med. 2000; 13: 291-300.
10. Grissinger M. Shared metered dose inhalers among multiple patients: can cross-contamination be avoided? P T 2013; 38: 434-42.
11. Final-COVID-19-answers-to-frequent-questions-25.3.2020. In: GINA 2020.
12. Papineni RS, Rosenthal FS. The size distribution of droplets in the exhaled breath of healthy human subjects. J Aerosol Med. 1997; 10: 105-16.
13. McGrath JA, O’Sullivan A, Bennett G et al. Investigation of the Quantity of Exhaled Aerosols Released into the Environment during Nebulisation. Pharmaceutics. 2019; 11.
14. Oie S, Makieda D, Ishida S et al. Microbial contamination of nebulization solution and its measures. Biol Pharm Bull. 2006; 29: 503-7.
15. Jarvis S, Ind PW, Thomas C et al. Microbial contamination of domiciliary nebulisers and clinical implications in chronic obstructive pulmonary disease. BMJ Open Respir Res. 2014; 1: e000018.
16. Tabatabaii SA, Khanbabaee G, Sadr S et al. Microbial contamination of home nebulizers in children with cystic fibrosis and clinical implication on the number of pulmonary exacerbations. BMC Pulm Med. 2020; 20: 33.
17. O’Toole C, Bennett G, McGrath JA et al. Analysing Fugitive Emissions from a Breath Actuated Nebuliser. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 32: A30.
18. Peckham D, Williams K, Wynne S et al. Fungal contamination of nebuliser devices used by people with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2016; 15: 74-7.
19. van Heerden I, van Aswegen H, van Vuuren S et al. Contamination of nebulisers and surrounding air at the bedside of mechanically ventilated patients. S Afr J Crit Care. 2017; 33: 23-7.
20. Glauser W. Communication, transparency key as Canada faces new coronavirus threat. CMAJ. 2020; 192: E171-E172.
21. Amirav I, Newhouse MT. Transmission of coronavirus by nebulizer: a serious, underappreciated risk. CMAJ. 2020; 192: E346.
22. Han ZY, Weng WG, Huang QY. Characterizations of particle size distribution of the droplets exhaled by sneeze. J R Soc Interface. 2013; 10: 20130560.
23. Pirożyński M. ABC Nebulizacji. Via Medica, Gdańsk 2015.
24. http://www.pari.com.
25. GINA. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. www.ginasthma.org. In: Global Initiative for Asthma 2019.
26. Coronavirus (COVID-19): What People With Asthma Need to Know. In: Asthma and Allergy Foundation of America 2020.