Analysis of the birch pollen seasons in the selected Polish cities in 2020 Artykuł oryginalny

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Monika Ziemianin
Dorota Myszkowska
Małgorzata Puc
Agnieszka Lipiec
Małgorzata Malkiewicz
Krystyna Piotrowska-Weryszko
Kazimiera Chłopek
Grzegorz Siergiejko
Ewa Kalinowska
Dariusz Jurkiewicz
Andrzej Wieczorkiewicz
Piotr Rapiejko

Abstrakt

The aim of the study was to compare the birch pollen seasons in selected 12 cities in Poland in 2020. The volumetric method of sampling was used to collect pollen samples. The estimation of the seasonal parameters was based on descriptive statistics. The clear differences among SPIn values at all sites were recorded. The lowest value was recorded in Bialystok (1.863 pollen/m3), whereas the highest one in Lublin (16.253 pollen/m3). The thermal conditions in the north-eastern part of Poland were the least favourable for birch pollen seasons.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Ziemianin M., Myszkowska D., Puc M., Lipiec A., Malkiewicz M., Piotrowska-Weryszko K., Chłopek K., Siergiejko G., Kalinowska E., Jurkiewicz D., Wieczorkiewicz A., & Rapiejko P. (2020). Analysis of the birch pollen seasons in the selected Polish cities in 2020. Alergoprofil, 16(3), 26-32. https://doi.org/10.24292/01.AP.163190920
Dział
MEDICAL AEROBIOLOGY

Bibliografia

1. Beck P, Caudullo G, de Rigo D et al. Betula pendula, Betula pubescens and other birches in Europe: distributions, habitat, usage and threates. In: San-Miguel-Ayanz J, de Rigo D, Caudullo G (ed) et al. European Atlas Forest Tree Speies. Publ Off EU., Luxembourg 2016: e010226+.
2. Seneta W, Dolatowski J. Dendrologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
3. Zając A, Zając M (ed). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
4. Biedermann T, Winther L, Till SJ et al. Birch pollen allergy in Europe. Allergy. 2019; 74: 1237-40.
5. D’Amato D, Cecchi L, Bonini S et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2007; 62(9): 976-90.
6. Myszkowska D. Prediction of the birch pollen season characteristics in Cracow, Poland using and 18-year data series. Aerobiologia. 2013, 29: 31-44.
7. Weryszko-Chmielewska E. Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski. Polskie Towarzystwo Botaniczne. Norbertinum, Lublin–Warszawa 2014.
8. Kubik-Komar A, Piotrowska-Weryszko K, Weryszko-Chmielewska E et al. A study on the spatial and temporal variability in airborne Betula pollen concentration in five cities in Poland using multivariate analyses. Sci Total Environ. 2019; 660: 1070-8.
9. Małolepszy J, Liebhart J, Wojtyniak B et al. Występowanie chorób alergicznych w Polsce. Alerg Astma Immunol. 2000; 5(2): 163-9.
10. Samoliński B, Sybilski A, Raciborski F et al. Prevalence of rhinitis in Polish population according to the ECAP (Epidemiology of Allergic Disorders in Poland) study. Otolaryngol Pol. 2009; 63(4): 324-30.
11. Małolepszy J, Liebhart J, Wojtyniak B et al. Występowanie chorób alergicznych w Polsce. Alerg Astma Immunol. 2000; 5(2): 163-9.
12. Myszkowska D, Piotrowicz K. Birch (Betula L.) pollen seasons in Cracow in 1991–2008 associated to the meteorological conditions. Acta Agrobotanica. 2009; 62(2): 67-75.
13. Moverare R, Westritschnig K, Svensson M et al. Different IgE reactivity profiles in birch pollen‐sensitive patients from six European populations revealed by recombinant allergens: an imprint of local sensitization. Int Arch Allergy Immunol. 2019; 128(4): 325‐35.
14. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Jürgen Hoffmann H (ed) et al. Molecular allergology. User’s guide. The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). John Wiley & Sons, Zurich 2016.
15. Galán C, Smith M, Thibaudon M et al. Pollen monitoring: Minimum Requirements and Reproducibility of Analysis. Aerobiologia. 2014; 30: 385-95.
16. Galán C, Ariatti A, Bonini M et al. Recommended terminology for aerobiological studies. Aerobiologia. 2017; 33(3): 293-5.
17. Piotrowska-Weryszko K, Weryszko-Chmielewska E, Dmitruk M et al. The analysis of Betula pollen season in Poland in 2019. Alergoprofil. 2019; 15(3): 10-5.
18. Dahl A, Galan C, Hajkova L. The onset, course and intensity of the pollen season. In: Sofiev M, Bergmann K-Ch (ed). Allergenic pollen. A review of the production, release, distribution and health impacts. Dordrecht: Springer. 2013; 29-70.
19. Myszkowska D. Predicting tree pollen season start dates using thermal conditions. Aerobiologia. 2014; 30(3): 307-21.
20. Laadi K. Regional variations in the pollen season of Betula in Burgundy: Two models for predicting the start of the pollination. Aerobiologia. 2001; 17: 247-54.
21. Linkosalo T, Ranta H, Oksanen A et al. A double-threshold temperature sum model for predicting the flowering duration and relative intensity of Betula pendula and B. pubescens. Agr Forest Meteorol. 2010; 150: 1579-784.
22. https://klimat.imgw.pl/pl/biuletyn-monitoring/#2020/03.
23. Borycka K, Ortyl B, Kasprzyk I. Temporal variations and spatial differentiation inthe black alder and silver birch pollination pattern – the impact of local climate or something more? Agric For Meteorol. 2017; 247: 65-78.
24. Bogawski P, Borycka K, Grewling Ł et al. Detecting distant sources of airborne pollen for Poland: Integrating back-trajectory and dispersion modelling with a satellite-based phenology. Sci Total Environ. 2019; 689: 109-25.
25. Myszkowska D, Jenner B, Puc M et al. Spatial variations in dynamics of Alnus and Corylus pollen seasons in Poland. Aerobiologia. 2010; 26(3): 209-21.

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jednej wtyczki statystycznej/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.