Astma niekontrolowana Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adam J. Sybilski

Abstrakt

Astma to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego, o globalnym znaczeniu i poważnych konsekwencjach dla zdrowia publicznego. Jest schorzeniem przewlekłym, u którego podłoża leży proces zapalny w drogach oddechowych wywołujący skurcz mięśniówki oskrzeli, pogrubienie ściany dróg oddechowych oraz wzmożone wydzielanie śluzu. Skutki astmy wpływają na życie pacjentów, ograniczając ich aktywność życiową i zawodową oraz zmniejszając komfort życia. Mogą również prowadzić do ciężkich zaostrzeń i nagłych zgonów. Autor prezentuje przypadek 39-letniego mężczyzny z umiarkowaną, źle kontrolowaną astmą. Pacjent miał męczący, duszący kaszel, utrudniony wydech, czasami ucisk w klatce piersiowej. Objawy występowały głównie w nocy i wybudzały chorego ze snu. Głównym jego problemem zdrowotnym było nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich i nadużywanie leków ratunkowych. Szybka i doskonała poprawa po zastosowaniu doraźnym krótko działających β2-mimetyków (SABA, short acting beta agonists) powodowała, że pacjent bagatelizował chorobę, nie widział potrzeby stosowania leków przewlekle i ograniczał terapię astmy do przyjmowania leków ratunkowych. Zaproponowane leczenie preparatem złożonym (budezonid z formoterolem) w jednym inhalatorze spowodowało ustąpienie objawów i kontrolowanie choroby. Zastosowanie nowoczesnego inhalatora suchego proszku Forspiro® dodatkowo sprzyjało przestrzeganiu przez pacjenta zaleceń lekarskich. Możliwość stosowania połączonych dwóch leków – glikokortykosteroidów i β2-mimetyków – z tego samego inhalatora, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta, to wczesna interwencja najlepiej zapobiegająca zaostrzeniom. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że strategia wykorzystywania przeciwzapalnego leku doraźnego jest skuteczniejsza niż strategia związana z lekiem SABA w kontrolowaniu astmy i zmniejszaniu jej zaostrzeń na wszystkich poziomach ciężkości.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sybilski , A. J. (2021). Astma niekontrolowana . Alergoprofil, 17(1), 17-20. https://doi.org/10.24292/01.AP.171400121
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Dharmage SC, Perret JL, Custovic A. Epidemiology of Asthma in Children and Adults. Front Pediatr. 2019; 7: 246.
2. Nanda A, Wasan AN. Asthma in Adults. Med Clin North Am. 2020; 104(1): 95-108.
3. Samoliński B, Sybilski AJ, Raciborski F et al. Występowanie astmy oskrzelowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w Polsce w świetle badania ECAP. Alergia Astma Immunologia. 2009; 14(1): 27-34.
4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Global Initiative for Asthma (GINA). Update 2020. Online: https:// ginasthma.org/reports/ (access: 10.01.2021).
5. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017; 389: 157-66.
6. Emeryk A, Pirożyński M. Forspiro® – nowy inhalator suchego proszku. Czy zbliżamy się do ideału? Pneumonol Alergol Pol. 2016; 84(suppl 6): 64-9.
7. Papi A, Blasi F, Canonica GW et al. Treatment strategies for asthma: reshaping the concept of asthma management. Allergy Asthma Clin Immunol. 2020; 16: 75.