Astma wczesnodziecięca – jak ją rozpoznać i leczyć? Praca przeglądowa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zbigniew Doniec
Mariusz Woźniak
Kamila Woźniak
Adam J. Sybilski
Agnieszka Mastalerz-Migas

Abstrakt

Astma u dzieci do 5. r.ż. jest chorobą, którą rozpoznajemy na podstawie objawów klinicznych obturacji oskrzeli, takich jak: świszczący oddech, kaszel i duszność o zmiennym nasileniu i czasie trwania, klinicznie potwierdzonej odwracalności obturacji i poprawie klinicznej po przewlekłym stosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych oraz braku przesłanek do podejrzewania innych niż astma przyczyn obturacji oskrzeli. Leczenie astmy wczesnodziecięcej jest terapią stopniowaną o zakresie intensywności pozwalającym na uzyskanie kontroli przebiegu choroby, zaś podstawową formę leczenia stanowi terapia inhalacyjna. W okresie pandemii COVID-19 jest konieczna kontynuacja leczenia zgodnie z przyjętymi dotychczas zasadami, w tym stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Doniec , Z., Woźniak , M., Woźniak , K., Sybilski , A. J., & Mastalerz-Migas , A. (2021). Astma wczesnodziecięca – jak ją rozpoznać i leczyć? . Alergoprofil, 17(2), 10-17. https://doi.org/10.24292/01.AP.172080321
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Global Initiative for Astma: Global strategy for asthma management and prevention. 2020. (access: 24.03.2021).
2. Bręborowicz A, Lis G, Niżankowska-Mogilnicka E et al. Rozpoznawanie i leczenie astmy u dzieci. Medycyna Praktyczna Pediatria. 2020; 4(130): 49-74.
3. Doniec Z, Mastalerz-Migas A, Bręborowicz A et al. Recommendations for management of preschool asthma for General Practitioners – COMPAS GP. Fam Med Prim Care Rev. 2016; 18(2): 181-92.
4. Doniec Z, Woźniak M, Woźniak K et al. Astma wczesnodziecięca – praktyczne problemy kliniczne. Alergoprofil. 2017; 13(2): 49-54.
5. Ducharme FM, Dell SD, Radhakrishnan D et al. Diagnosis and management of asthma in preschoolers: A Canadian Thoracic Society and Canadian Paediatric Society position paper. Can Respir J. 2015; 22(3): 135-43.
6. Jaworska J, Komorowska-Piotrowska A, Pomiećko A et al. Consensus on the Application of Lung Ultrasound in Pneumonia and Bronchiolitis in Children. Diagnostics. 2020; 10(11): 935. http://doi.org/10.3390/diagnostics10110935.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427).
8. de Benedictis FM, Attanasi M. Asthma in childhood. Europ Respir Rev. 2016; 25: 41-7. http://doi.org/10.1183/16000617.0082-2015.
9. Profesjonalny oczyszczacz powietrza Fellowes AeraMax Pro AM3. (access: 23.03.2021).
10. Inteligentne inhalatory do zdalnej terapii astmy. (access: 22.03.2021).
11. Aerogen: Pioneering aerosol drug delivery. Clinical White Paper (access: 22.03.2021).
12. Boechat JE, Wandalsen GF, Kuschnir FC et al. COVID-19 and Pediatric Asthma: Clinical and Management Challenges. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(3): 1093. http://doi.org//10.3390/ijerph18031093.
13. Kowalski ML, Bartuzi Z, Bręborowicz A et al. Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology. 2020; 7(2): 1-7.
14. Emeryk A, Pirożyński M, Mazurek H et al. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące nebulizacji w okresie pandemii COVID-19. Terapia. 2020; 4(387): 12-16.