Charakterystyka sezonów pylenia jesionu, klonu, cisu/jałowca i wierzby w powietrzu Kielc w 2021 roku w odniesieniu do warunków pogodowych Original article

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Ślusarczyk
Anna Kopacz-Bednarska
Joanna Posłowska

Abstrakt

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia jesionu, klonu, cisu i jałowca oraz wierzby w 2021 roku dla miasta Kielce. Są to pierwsze badania aeroobiologiczne powyższych gatunków z terenu miasta Kielc. Badania prowadzono z zastosowaniem metody wolumetrycznej, przy użyciu aparatu typu Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono metodą 98% rocznej sumy ziaren pyłku. Najwyższe stężenia pyłku jesionu zanotowano w Kielcach 21 kwietnia w ilości 85 P/m3, klonu 28 kwietnia w ilości 71 P/m3, cisu i jałowca w dniu 1 kwietna w ilości 120 P/m3 natomiast wierzby w dniu 12 maja w ilości 66 P/m3 powietrza. Parametry sezonu pyłkowego przeanalizowano statystycznie w odniesieniu do wybranych parametrów meteorologicznych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Ślusarczyk, J., Kopacz-Bednarska, A., & Posłowska, J. (2021). Charakterystyka sezonów pylenia jesionu, klonu, cisu/jałowca i wierzby w powietrzu Kielc w 2021 roku w odniesieniu do warunków pogodowych. Alergoprofil, 17(4), 44-51. https://doi.org/10.24292/01.AP.174181021
Dział
MEDICAL AEROBIOLOGY

Bibliografia

1. Rapiejko P, Lipiec A. Pyłek roślin jako aeroalergen. Terapia. 2001; 3: 3-9.
2. Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska-Weryszko K, Sulborska A et al. Zanieczyszczenia biologiczne i pyłowe w powietrzu atmosferycznym zagrażające zdrowiu człowieka. Alergoprofil. 2015; 11(3): 23-7.
3. Leynaert B, Neukrich C, Kony S et al. Association between asthma and rhinitis according to atopic sensitization in a population-based study. J Allergy Clin Immunol. 2004; 1: 86-93. http://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.10.010.
4. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA et al. Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA 2008) Allergy. 2008; 68(86): 8-160. http://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01620.x.
5. Rapiejko P, Stankiewicz W, Szczygielski K et al. Progowe stężenie pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów alergicznych. Otolar Pol. 2007; (61)4: 591-4.
6. Szweykowscy AJ. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
7. Bachofer M, Mayer J. Drzewa. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
8. Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska-Weryszko K, Rapiejko P et al. Zawartość pyłku jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r. Alergoprofil. 2014; 10(3): 36-41.
9. Puc M, Kotrych D, Lipiec A et al. Ash pollen season in Poland in 2019. Alergoprofil. 2019; 15(4): 17-22. http://doi.org/10.24292/01.AP.154181219.
10. Weryszko-Chmielewska E. Aerobiologia. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2007.
11. Dajdok Z, Pawlaczyk P. Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2009.
12. Dąbrowska-Zapart K, Chłopek K, Świdnicka-Siergiejko A et al. Maple pollen season in selected cities of Poland in 2018. Alergoprofil. 2018; 14(3): 82-6. http://doi.org/10.24292/01.AP.290618.
13. Dąbrowska-Zapart K, Chłopek K, Puc M et al. Yew and juniper pollen season in selected cities of Poland in 2020. Alergoprofil. 2020; 16(4): 10-4. http://doi.org/10.24292/01.AP.164311220.5 .
14. Hrabina M, Purohit A, Oster JP et al. Standardization of on Ash (Fraxinus excelsior) pollen allergen extract. Int. Arch. Allergy Immunol. 2007; 142: 11-8. http://doi.org/10.1159/000095994.
15. Kimura Y, Kamamoto M, Maeda M et al. Occurrence of Lewis a epitope in N-glycans of a glycoallergen, Jun a 1, from mountain cedar (Juniperus ashei) pollen. Biosci Biotechnol Biochem. 2005; 69(1): 137-44.
16. Panzani R, Yasueda H, Shimizu T et al. Cross-reactivity between the pollens of Cupressus sempervirens (common cypress) and of Cryptomeria japonica (Japanese cedar). Ann Allergy. 1986; 57(1): 26-30. http://doi.org/10.1016/S1081- 1206(10)62746-9.
17. Seneta W, Dolatowski J. Dendrologia. PWN, Warszawa 2008.
18. Guneser S, Atici A, Cengizler I et al. Inhalant allergens: as a cause of respiratory allergy in east Mediterranean area, Turkey. Allergol Immunopathol. 1996; 24(3): 116-9.
19. Emberlin J, Savage M, Woodman R. Annual variations in the concentrations of Betula pollen in the London area 1961–1990. Grana. 1993; 32: 359-63. http://doi.org/10.1080/00173139309428965.
20. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. (access: 27.07.2021).
21. Piotrowicz K, Myszkowska D. Zmiany klimatu i ich wpływ na sezony pyłkowe wybranych roślin alergennych w Polsce. In: Kolendowicz L, Bednorz E, Tomczyk A (ed). Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019: 173-90.
22. Myszkowska D, Ziemianin M, Czarnobilska E et al. Analiza sezonów pyłkowych wierzby w wybranych miastach Polski w 2014 r. Alergoprofil. 2014; 10(3): 25-30.
23. Rapiejko P. Aerobiologia medyczna. Alerg Astma Immun. 2006; 11(2): 76-82.
24. Majkowska-Wojciechowska B. Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce. Alerg Astma Immun. 2016; 21(1): 5-15.