Czy preparaty propionianu flutykazonu z salmeterolem z pMDI są takie same? Doniesienie wstępne Doniesienie wstępne

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomasz R. Sosnowski
Andrzej Emeryk
Kamil Janeczek
Justyna Emeryk-Maksymiuk

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badania oceniającego podstawowe parametry charakteryzujące chmurę aerozolową (wartość średnicy aerodynamicznej odpowiadająca medianie rozkładu masowego wielkości cząstek, frakcja cząstek drobnych, geometryczne odchylenie standardowe) generowaną przez inhalatory ciśnieniowe dozujące zawierające kombinację glikokortykosteroidu z β2-mimetykiem długo działającym. Porównano trzy dostępne na polskim rynku produkty propionianu flutykazonu z salmeterolem (jeden referencyjny oraz dwa generyczne). Na podstawie wyznaczonych parametrów określono depozycję wdychanego aerozolu na poszczególnych piętrach układu oddechowego. Stwierdzono niewielkie różnice między badanymi produktami.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sosnowski , T. R., Emeryk , A., Janeczek , K., & Emeryk-Maksymiuk , J. (2021). Czy preparaty propionianu flutykazonu z salmeterolem z pMDI są takie same? Doniesienie wstępne . Alergoprofil, 17(3), 39-44. https://doi.org/10.24292/01.AP.173302821
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA). Update 2021.
2. Cloutier MM, Baptist AP, Blake KV et al; Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC). 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Report from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group. J Allergy Clin Immunol. 2020; 146(6): 1217-70.
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=fluticasone+ propionate+salmeterol+combination&sort=date (access: 1.08.2021).
4. Mehta R, Daley-Yates PT, Jenkins K et al. Pharmacokinetics of fluticasone propionate and salmeterol delivered as a combination dry powder via a capsule-based inhaler and a multi-dose inhaler. Pulm Pharmacol Ther. 2014; 29(1): 66-73.
5. Paik J, Scott LJ, Pleasants RA. Fluticasone Propionate/ Salmeterol MDPI (AirDuo RespiClick®): A Review in Asthma. Clin Drug Investig. 2018; 38(5): 463-73.
6. Kupczyk M, Majak P, Kuna P et al. A new formulation of fluticasone propionate/ salmeterol in a metered-dose inhaler (MDI HFA) allows for the reduction of a daily dose of corticosteroid and provides optimal asthma control – A randomized, multi-center, non-inferiority, phase IV clinical study. Respir Med. 2021; 176: 106274.
7. Duexon (flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol) - aerozol inhalacyjny, zawiesina (access: 2.08.2021).
8. Tashkin DP, Koltun A, Wallace R. A generic fluticasone propionate and salmeterol dry powder inhaler: Evidence of usability, function, and robustness. Allergy Asthma Proc. 2021; 42(1): 30-5
9. Emeryk A, Janeczek K, Sosnowski TR et al. Połączenia glikokortykosteroidu z długo działającym β2-mimetykiem w inhalatorze ciśnieniowy dozującym – jakie, komu, kiedy? Alergoprofil. 2021; 3: 19-26. https://doi.org/10.24292/01.AP.173300821.
10. Mao L, Wilcox D, Kippax P. Laser diffraction particle size analysis: a powerful tool for rapidly screening nebulizer formulations. Drug Delivery Techn. 2010; 10: 64-7.
11. Haynes A, Shaik MS, Krarup H et al. Evaluation of the Malvern Spraytec with inhalation cell for the measurement of particle size distribution from metered dose inhalers. J Pharm Sci. 2004; 93(2): 349-63.
12. Applied Research Associates, Inc. 2021 (access: 2.08.2021).
13. Miller FJ, Asgharian B, Schroeter JD et al. Improvements and additions to the Multiple Path Particle Dosimetry model. J Aerosol Sci. 2016; 99: 14-26.
14. Yeh HC, Schum GM. Models of human lung airways and their application to inhaled particle deposition. Bull Math Biol. 1980; 42(3): 4 61-80.
15. Guideline on the requirements for clinical documentation for orally inhaled products (OIP) including the requirements for demonstration of therapeutic equivalence between two inhaled products for use in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in adults and for use in the treatment of asthma in children and adolescents. EMA, Doc. Ref. CPMP/EWP/4151/00 Rev. 1, London 2009 (access: 2.08.2021).
16. Draft Guidance on Fluticasone Propionate; Salmeterol Xinafoate. Recommended May 2019 (access: 3.08.2021).
17. Pirożynski M, Sosnowski TR. Inhalation devices: from basic science to practical use, innovative vs generic products. Expert Opin Drug Deliv. 2016; 13(11): 155 9-71.