Zastosowanie mometazonu oraz lewocetyryzyny i desloratadyny w leczeniu chorób alergicznych Opis przypadku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bolesław Samoliński
Oksana Wojas
Edyta Krzych-Fałta

Abstrakt

Terapia chorób alergicznych odgrywa krytyczną rolę w dobrej kontroli choroby. Podstawową grupą leków stosowanych w alergicznym nieżycie nosa są glikokortykosteroidy donosowe, w tym mometazon, który skutecznie hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Z kolei leki przeciwhistaminowe II generacji, w tym lewocetyryzyna i desloratadyna, są jednymi z najpopularniejszych i najlepiej przebadanych leków stosowanych w chorobach alergicznych. Wspólną cechą wszystkich wymienionych leków jest wysoki profil bezpieczeństwa, który kwalifikuje te grupy jako niezawodne, ale również skuteczne.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Samoliński , B., Wojas , O., & Krzych-Fałta , E. (2021). Zastosowanie mometazonu oraz lewocetyryzyny i desloratadyny w leczeniu chorób alergicznych. Alergoprofil, 17(4), 31-37. https://doi.org/10.24292/01.AP.174301121
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Samoliński B, Raciborski F, Lipiec A et al. Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP). Alergol Pol. 2014; 1(1): 10-8.
2. Raciborski F, Kłak A, Czarnecka-Operacz M et al. Epidemiology of urticaria in Poland – nationally representative survey results. Postepy Dermatol Alergol. 2018; 35(1): 67-73. http://doi.org/10.5114/ada.2018.73165.
3. Brożek JL, Bousquet J, Baena-Cagnani CE et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 Revision. J Allergy Clin Immunol. 2010; 126: 466-76.
4. Samoliński B, Arcimowicz M (ed). Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN). Alergol Pol – Polish J Alergol. 2013; S1: 1-167.
5. Raciborski F, Bousquet J, Namysłowski A et al. Correction to: Dissociating polysensitization and multimorbidity in children and adults from a Polish general population cohort. Clin Transl Allergy. 2019; 9: 23. http://doi.org/10.1186/s13601-019-0263-x.
6. Akkas H, Aydin E, Türkoglu Babakurban S et al. Effect of mometasone fu roate nasal spray on the DNA of nasal mucosal cells. Turk J Med Sci. 2018; 48(2): 339-45.
7. Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M et al. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis. Rhinology. 2011; 49(3): 272-80.
8. Ciprandi G, Varricchio A. The relevance of the Mometasone furoate nasal spray in clinical practice. J Biol Regul Homeost Agents. 2018; 32(4): 1051-4.
9. Eztom (mometazon [furoinian mometazonu]) – aerozol do nosa, zawiesina. (access: 15.10.2021).
10. Hitaxa. (access: 15.10.2021).
11. Contrahist. (access: 15.10.2021).
12. Sadowska-Woda I, Bieszczad-Bedrejczuk E. Spektrum działania farmakologicznego desloratadyny. Alerg Astma Immunol. 2010; 15(4): 189-96.
13. http://ec.europa.eu. Aneks i charakterystyka produktu leczniczego Desloratadine ratiopharm 5 mg, tabletki powlekane.
14. Rygalski M, Zawisza E. Atrybuty nowoczesnego leku przeciwhistaminowe. Lek w Polsce. 2015; 25(3): 20-5.
15. Camelo-Nunes IC. New antihistamines: a critical view. J Pediatr. 2006; 82(5 suppl): 173-80.
16. Passali D, Spinosi MC, Crisanti A et al. Mometasone furoate nasal spray: a systematic review. Multidiscip Respir Med. 2016; 11: 18. http://doi.org/10.1186/s40248-016-0054-3.
17. Kim DH, Kim BY, Shin JH et al. Intranasal azelastine and mometasone exhibit a synergistic effect an a murine model of allergic rhinitis. Am J Otolaryngol. 2017; 38(2): 198-203.
18. Staevska M, Popov TA, Kralimarkova T et al. The effectiveness of levocetirizine and desloratadine in up to 4 times conventional doses in difficult-to-treat urticarial. J. Allergy Clin Immunol. 2010; 125(3): 676-82.
19. Kaplan AP. Treatment of chronic spontaneous urticaria. Allergy Asthma Immunol Res. 2012; 4: 326-31.
20. Horak F, Stubner UP, Zieglmayer R et al. Onset and duration of action of desloratadine after controlled pollen challenges in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy. 2000; 279, abstract.
21. Marciniak-Bocheńska M, Kupczyk M, Bogacka E et al. Wpływ desloratadyny w dawce 5 mg na dobę na częstość stosowania B2 agonistów oraz objawy nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u pacjentów z sezonowym alergicznym nieżytem błony śluzowej jamy nosa. Pneumonol Alergol Pol. 2004; 72: 296-307.
22. Reinartz SM, Overbeek SE, Kleinjan A et al. Desloratadine reduces systemic allergic inflammation following nasal provocation in allergic rhinitis and asthma patients. Allergy. 2005; 60(10): 1301-7.
23. Narbutt J. Leki przeciwhistaminowe II generacji w praktyce codziennej. Pediatr Med Rodz. 2012; 8(4): 351-9.
24. Panek M, Pietras T, Kuna P. Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych. Terapia. 2014; 3(1): 23-9.
25. Ciebiada M, Ciebiada-Górska M, Górski P. Desloratadyna w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa – wieloośrodkowe badanie w Polsce. Alerg Astma Immunol. 2002; 8(2): 101-5.
26. Wei C. The efficacy and safety of H1-antihistamine versus Montelukast for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis. Biomed Pharmacother. 2016; 83: 989-97.
27. Tatar EC, Surenoglu UA, Ozdek A et al. The effect of combined medical treatment on quality of life in persistent allergic rhinitis. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013; 65(Suppl 2): 333-7.
28. Ciprandi G, Cirillo I, Vizzaccaro A et al. Desloratadine and levocetirizine improve nasal symptoms, airflow, and allergic inflammation in patients with perennial allergic rhinitis: a pilot study. Int Immunopharmacol. 2005; 5(13-14): 1800-8.
29. O`Donnel BF, Lawor F, Simpson J et al. The impact of chronic urticaria on the quality of life. Br J Dermatol. 1997; 136(2): 197-201.
30. Contrahist. (access: 15.10.2021).