Aktualizacja GINA 2023 – fakty, które trzeba znać Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Adam J. Sybilski

Abstrakt

Astma charakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym dróg oddechowych, spowodowanym interakcją między różnymi komórkami, elementami komórkowymi i cytokinami. Postępowanie w astmie jest procesem ciągłym wymagającym stałego kontrolowania i redukowania ryzyka. Długoterminowymi celami leczenia astmy są uzyskanie dobrej kontroli objawów oraz zminimalizowanie ryzyka przyszłego remodelingu (przebudowy) i śmiertelności związanej z astmą, zaostrzeń, uporczywego ograniczenia przepływu powietrza i działań niepożądanych leczenia. Leczenie astmy powinno się opierać na współpracy lekarza z pacjentem. Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA, Global Initiative for Asthma) jest organizacją, której działalność polega na zwiększaniu świadomości personelu medycznego, pacjentów i społeczeństwa na temat astmy, jej przyczyn, przebiegu, leczenia oraz wpływu na funkcjonowanie. Swoje rekomendacje opiera na badaniach naukowych – ich sukcesywna aktualizacja dała podstawy do wydania w 2023 r. nowych wytycznych. Do najważniejszych zmian, modyfikacji i aktualizacji należą:
∙ precyzyjne sformułowanie terminologii dotyczącej leków stosowanych w astmie
∙ doprecyzowanie cyklu postępowania w astmie
∙ modyfikacja schematów leczenia u dorosłych i młodzieży > 12. r.ż. – włączono jako Ścieżka 2. doraźnego stosowania wGKS + SABA
∙ uwzględnienie aspektów środowiskowych przy wyborze inhalatora
∙ zaktualizowanie zalecenia dotyczącego leczenia ciężkiej astmy
∙ przedstawienie praktycznego przewodnika postępowania w zaostrzeniach astmy
∙ stwierdzenie, że leczenie oparte na wyniku FeNO nie skutkowało mniejszą liczbą zaostrzeń
∙ podkreślenie faktu, iż użycie cyfrowych narzędzi w celu przestrzegania zaleceń jest skuteczne
∙ zaktualizowanie strategii postępowania niefarmakologicznego w astmie – zalecenie zachęcania chorych na astmę do aktywności fizycznej
∙ zaktualizowanie danych dotyczących szczepień ochronnych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Sybilski, A. J. (2023). Aktualizacja GINA 2023 – fakty, które trzeba znać . Alergoprofil, 19(1), 10-16. https://doi.org/10.24292/01.AP.191080623
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Pawliczak R, Emeryk A, Kupczyk M et al. Standardy rozpoznawania i leczenia astmy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej (STAN3T). Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology. 2023; 10(1): 1-14.
2. Generoso A, Oppenheimer J. Asthma/obstructive pulmonary disease overlap: update on definition, biomarkers, and therapeutics. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2020; 20(1): 43-7.
3. Gawlik R, Bochenek B, Dąbrowski A et al. Ocena kontroli astmy w praktyce lekarza POZ – dlaczego należy monitorować zużycie SABA? Lekarz POZ. 2021; 3: 134-9.
4. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2023 update) (access: 8.06.2023).
5. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2022 update) (access: 8.06.2023).
6. Turner S, Cotton S, Wood J et al. Reducing asthma attacks in children using exhaled nitric oxide (RAACENO) as a biomarker to inform treatment strategy: a multicentre, parallel, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2022; 10(6): 584-92.
7. Chan A, De Simoni A, Wileman V et al. Digital interventions to improve adherence to maintenance medication in asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2022; 6(6): CD013030.
8. Valkenborghs SR, Anderson SL, Scott HA et al. Exercise training programs improve cardiorespiratory and functional fitness in adults with asthma: a systematic review and meta-analysis. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2022; 42: 423-33.
9. McLoughlin RF, Clark VL, Urroz PD et al. Increasing physical activity in severe asthma: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J. 2022; 60: 2200546.
10. Bandell A, Ambrose CS, Maniaci J et al. Safety of live attenuated influenza vaccine (LAIV) in children and adults with asthma: a systematic literature review and narrative synthesis. Expert Rev Vaccines. 2021; 20(6): 717-28.