10 powodów, dla których warto stosować montelukast Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Iwona Poziomkowska-Gęsicka
Marta Gazdowska

Abstrakt

Montelukast, najczęściej stosowany z leków antyleukotrienowych, wykorzystywany jest w terapii astmy (zalecenia GINA) i astmy z alergicznym nieżytem nosa. Z uwagi na zróżnicowanie: mnogość fenotypów i endotypów astmy, warto pamiętać o możliwości terapii monteluka-stem, zwłaszcza w przypadkach: pacjentów z astmą aspirynową, astmy u osób otyłych, astmy u osób palących tytoń, astmy, która pogarsza się w dokuczliwy sposób w przebiegu infekcji, astmy pacjentów pediatrycznych, kiedy terapia inhalacyjna nastręcza trudności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Poziomkowska-Gęsicka, I., & Gazdowska, M. (2023). 10 powodów, dla których warto stosować montelukast . Alergoprofil, 19(1), 23-27. https://doi.org/10.24292/01.AP.191140623
Dział
THERAPY

Bibliografia

1. Borgeat P, Samuelsson B. Metabolism of arachidonic acid in polymorphonuclear leukocytes. Structural analysis of novel hydroxylated compounds. J Biol Chem. 1979; 254(16): 7865-69.
2. Serhan ChN, Wasserman SI. The allergy archives: pioneer and milestones. The discovery and characterization of the leukotrienes. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118(4): 972-80.
3. Pawliczak R. Leki antyleukotrienowe. In: Fala AM (ed). Alergia, choroby alergiczne, astma. Vol. 2. Medycyna Praktyczna, Warszawa 2011: 112-9.
4. Kuna P, Kupczyk M. Antagoniści receptora leukotrienowego (cysLT1) i inne leki przeciw-leukotrienowe. In: Fala AM (ed). Farmakoterapia astmy i chorób alergicznych. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012: 177-97.
5. Peters-Golden M, Henderson WR. Leukotirens. N Engl J Med. 2007; 357: 1841-54.
6. Holgate ST, Peters-Golden M, Panettieri R et al. Roles of cysteinyl leukotriens in airway inflammation, smooth muscle function and remodeling. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111: 18-36.
7. Przybylski J. Leki przeciwleukotrienowe – nowy kierunek terapii chorób o podłożu alergicznym. Farm Pol. 2005; 61(3): 124-32.
8. Meltzer EO, Malmstrom K, Lu S et al. Concomitant montelukast and loratadine as treatment for seasonal allergic rhinitis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. J Allergy Clin Immunol. 2000; 105: 917-22.
9. Nayak A, Langdon RB. Montelukast in the treatment of allergic rhinitis: an evidence-based review. Drugs. 2007; 67: 887-901.
10. Van Adelsberg J, Philip G, LaForce CF et al. Randomized controlled trial evaluating the clinical benefit of montelukast for treating spring seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2003; 2: 214-22.
11. Nayak AS, Philip G, Lu S et al. Efficacy and tolerability of montelukast alone or in combination with loratadine in seasonal allergic rhinitis: a multicenter, randomized, doubl-blind, placebo-controlled trial performed in the fall. Ann Allergy Asthma Immunol. 2002; 6: 592-600.
12. GINA: Main Report 2023 (access: 7.07.2023).
13. Charakterystyka produktu leczniczego Promonta 10 mg tabletki. https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20123/characteristic (access: 7.07.2023).
14. Montuschi P, Peters -Golden M. Leukotriene modifiers for asthma treatment. Clin Exp Allergy. 2010; 40: 1732-41.
15. Busse W, Raphael GD, Galant S et al. Fluticasone Proprionate Clinical Research Study Group. Low-dose fluticasone propionate compared with montelukast for first-line treatment of persistent asthma: a randomized clinical trial. J Allergy Clin Immunol. 2001; 107: 461-8.
16. Baffi CW, Winnica DE, Holguin F. Asthma and obesity: mechanisms and clinical implications. Asthma Res Pract. 2015; 1: 1.
17. Micheletto C, Tognella S, Visconti M et al. Montelukast 10 mg improves nasal function and nasal response to aspirin in ASAsensitive asthmatics: a controlled study v. placebo. Allergy. 2004; 3: 289-94.
18. Barnes NC, Miller CJ. Effect of leukotriene receptor antagonist therapy on the risk of asthma exacerbations in patients with mild to moderate asthma: an integrated analysis of zafirlukast trials. Thorax. 2000; 55: 478-83.
19. Ragnoli B, Pochetti P, Raie A et l. Interrelationship Between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Severe Asthma: From Endo-Phenotype to Clinical Aspects. Front Med (Lausanne). 2021; 8: 640636.
20. Bisgaard H, Skoner D, Boza ML et al. Safety and tolerability of montelukast in placebo-controlled pediatric studies and their open-label extensions. Pediatr Pulmonol. 2009; 44: 568-79.
21. Anderson SD. Single-dose agents in the prevention of exercise- induced asthma: a descriptive review. Treat Respir Med. 2004; 3(6): 365-79.
22. Melo RE, Sole D, Naspitz CK. Exercise-induced bronchoconstriction in children: montelukast attenuates the immediate- phase and late-phase responses. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111: 301-7.
23. Kowalski M, Jędrzejczak M, Cirlic M. Efektywność leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów – wyniki badania AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe). Alergia Astma Immunologia. 2004; 9(4): 187-95.
24. Knorr B, Franchi LM, Bisgaard H et al. Montelukast, a leukotriene receptor antagonist, for the treatment for persistent asthma in children aged 2 to 5 years. Pediatrics. 2001; 108: E48.
25. Lipworth BJ. Leukotriene-receptor antagonists. Lancet. 1999; 353(9146): 57-62.