Fitoterapia w leczeniu zapalenia zatok

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Teresa Komorniczak

Abstrakt

Fitoterapia to skuteczna i bezpieczna forma wspomagająca leczenie objawowe i przyczynowe stanów zapalnych zatok o różnej etiologii. Zaletami fitoterapii w leczeniu zapalenia zatok przynosowych są dobra tolerancja i brak działań niepożądanych. Według Europejskich wytycznych na temat zapalenia nosa i zatok przynosowych oraz polipów nosa – EPOS 2012 w niektórych przypadkach i okresach choroby rekomendowane są substancje pochodzenia naturalnego jako leczenie wspomagające.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Komorniczak , T. (2017). Fitoterapia w leczeniu zapalenia zatok. Alergoprofil, 13(3), 95-101. https://doi.org/10.24292/01.ap.210417
Dział
Artykuł

Bibliografia

1. EMA The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. Evaluation of Medicines for Human Use. Monographs, London 2008.
2. WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 1, 1999, vol. 2, 2002, vol. 3, 2007.
3. ESCOP Monographs European Scientific Cooperative on Phytotherapy 2003.
4. Śliwińska-Kowalska M.: Leczenie alergicznego i infekcyjnego nieżytu nosa i zatok przynosowych w świetle konsensusów międzynarodowych. Otorynolaryngologia 2016, 15(4): 145-151.
5. Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J. et al.: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinol. Suppl. 2012, (23): 1-298.
6. Kohlmunzer S.: Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji. Wyd. 5. PZWL, Warszawa 2013.
7. Nowak G., Nawrot J.: Surowce roślinne i związki naturalne stosowane w chorobach układu oddechowego. Herba Polonica 2009, 55: 178-213.
8. Strzelecka H., Kowalski J. (red.): Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. 1. PWN, Warszawa 2000.
9. Matławska I.: Farmakognozja. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008.
10. Błach-Olszewska Z., Długosz A., Kowal-Gierczak B. et al.: Fitoterapia i leki roślinne. Wyd. 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
11. Turker A.U., Camper N.D.: Biological activity of common mullein, a medicinal plant. J. Ethnopharmacol. 2002, 82(2-3): 117-125.
12. Ulbricht C., Basch E., Cheung L. et al.: An evidence-based systematic review of elderberry and elderflower (Sambucus nigra) by the Natural Standard Research Collaboration. J. Diet. Suppl. 2014, 11(1): 80-120.
13. Ciuman R.R.: Phytotherapeutic and naturopathic adjuvant therapies in otorhinolaryngology. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2012, 269(2): 389-397.
14. Lizogub V.G., Riley D.S., Heger M.: Efficacy of a pelargonium sidoides preparation in patients with the common cold: a randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial. Explore 2007, 3(6): 573-584.
15. Matthys H., Lizogub V.G., Malek F.A., Kieser M.: Efficacy and tolerability of EPs 7630 tablets in patients with acute bronchitis: a randomised, double-blind, placebo-controlled dose-finding study with a herbal drug preparation from Pelargonium sidoides. Curr. Med. Res. Opin. 2010, 26(6): 1413-1422.
16. Bachert C., Schapowal A., Funk P. et al.: Treatment of acute rhinosinusitis with the preparation from Pelargonium sidoides EPs 7630: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. Rhinology 2009, 47: 51-58.
17. Assessment report on Melissa officinalis L., Folium, EMA/HMPC/196746/2012.
18. Casanova E., García-Mina J.M., Calvo M.I.: Antioxidant and antifungal activity of Verbena officinalis L. leaves. Plant Foods Hum. Nutr. 2008, 63(3): 93-97.
19. Speroni E., Cervellati R., Costa S. et al.: Effects of different extraction of Verbena officinalis on rat models of inflammation, cicatrization and gastric damage. Planta Med. 2007, 73(3): 227-235.
20. Zgórka G.: Fitoterapia w stanach zapalnych zatok; reprint z nr. 9, z. 2/2016 Terapia.
21. Pachecka M., Pachecka R., Pławińska A.: Zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego w leczeniu zapalenia zatok przynosowych w świetle Europejskich wytycznych na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa – EPOS 2012. Pediatr. Med. Rodz. 2014, 10(4): 427-439.