ROLA I POWINNOŚCI RECENZENTÓW

Proces recenzji gwarantuje poprawność i wysoką jakość merytoryczną publikowanych na łamach „Alergoprofilu” danych naukowych. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby biorący w nim udział cechowali się wysokim poziomem etycznym i merytorycznym, co zagwarantuje sprawiedliwą i pozbawiona uprzedzeń ocenę manuskryptów. Żeby zapewnić jednakowe traktowanie wszystkim nadesłanym manuskryptom Redakcja przygotowała krótki poradnik zawierający  zasady prowadzenia recenzji i wskazówki dotyczące sfery etycznej, które zagwarantują przejrzyste zasady wzajemnej oceny.

Bez dobrowolnego udziału w procesie recenzji żadna praca naukowa nie zostałaby opublikowana, dlatego gorąco zachęcamy autorów, którzy już opublikowali swoje prace, aby rozważyli zostanie recenzentami. W związku z tym zachęcamy do rejestracji na stronie czasopisma: https://www.journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/login i podania dokładnego zakresu zainteresowań. Pozwoli to Redakcji przesyłać manuskrypty zgodne z zainteresowaniami i wiedzą fachową recenzenta.