Nowoczesne leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Łukasiewicz
Artur Mamcarz

Abstrakt

Na nadciśnienie tętnicze choruje ok. 1,2 mld mieszkańców globu. Wśród tych pacjentów mniej niż połowa jest skutecznie leczona. Zła kontrola ciśnienia tętniczego przyczynia się do rozwoju powikłań takich jak udar mózgu czy choroba wieńcowa. Chory z takimi powikłaniami staje się automatycznie pacjentem bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, a tym samym wymaga spersonalizowanego i skutecznego leczenia, już nie tylko nadciśnienia, ale również jego powikłań. Mimo zaawansowania choroby modyfikacja stylu życia oraz prawidłowy dobór farmakoterapii mogą uchronić chorego przed rozwojem niewydolności serca oraz zapobiec ostrym incydentom sercowo-naczyniowym.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Łukasiewicz , M., & Mamcarz , A. (2021). Nowoczesne leczenie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym . Medycyna Faktów , 14(4(53), 378-383. https://doi.org/10.24292/01.MF.0421.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Zhou B, Carrillo-Larco RM, Danaei G et al. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet. 2021. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(21)01330-1.
2. www.who.int (access: 23.08.2021).
3. NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze. Warszawa 2019 (access: 22.08.2021).
4. NFZ o zdrowiu. Choroba niedokrwienna serca. Warszawa 2020 (access: 22.08.2021).
5. Knuuti J, Wijns W, Saraste A et al. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych (2019). Kardiol Pol. Zeszyty Edukacyjne. 2020; 1.
6. Khan MA, Hashim MJ, Mustafa H et al. Global Epidemiology of Ischemic Heart Disease: Results from the Global Burden of Disease Study. Cureus. 2020; 12(7): e9349.
7. Gajewski P (ed). Interna Szczeklika 2020. Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
8. Chrysant SG. A new paradigm in the treatment of the cardiovascular disease continuum: focus on prevention. Hippokratia. 2011; 15(1): 7-11.
9. Dzau VJ, Antman EM, Black HR et al. The cardiovascular disease continuum validated: clinical evidence of improved patient outcomes: part I: Pathophysiology and clinical trial evidence (risk factors through stable coronary artery disease). Circulation. 2006; 114(25): 2850-70.
10. Williams B, Mancia G, Spiering W et al. Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018). Kardiol Pol. 2019; 77(2): 71-159.
11. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciś Tęt. 2019; 23: 41-87.
12. Boden WE, O’Rourke RA, Teo KK et al. COURAGE Trial Research Group: Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med. 2007; 356: 1503-16.
13. Shaw LJ, Berman DS, Maron DJ et al. COURAGE Investigators: Optimal medical therapy with or without percutaneous coronary intervention to reduce ischemic burden: results from the Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) trial nuclear substudy. Circulation. 2008; 117: 1283-91.
14. Piepoli M, Hoes A, Agewall S et al. Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej (2016). Kardiol Pol. 2016; 74(9): 821-936.
15. Borghi C, Cicero AF, Ambrosioni E. Effects of early treatment with zofenopril in patients with myocardial infarction and metabolic syndrome: the SMILE Study. Vasc Health Risk Manag. 2008; 4(3): 665-71.