Kluczowe informacje dotyczące połączenia rozuwastatyny z ezetymibem Komentarz

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Łukasiewicz
Artur Mamcarz

Abstrakt

Brak

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Łukasiewicz, M., & Mamcarz, A. (2024). Kluczowe informacje dotyczące połączenia rozuwastatyny z ezetymibem . Medycyna Faktów , 17(1(62), 33-35. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.05
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Joźwiak JJ, Studziński K, Tomasik T et al.; LIPIDOGRAM 2015 Investigators. The prevalence of cardiovascular risk factors and cardiovascular disease among primary care patients in Poland: results from the LIPIDOGRAM 2015 study. Atheroscler Suppl 2020; 42: e15-e24.
2. Zdrojewski T, Solnica B, Cybulska B et al. Prevalence of lipid abnormalities in Poland. The NATPOL 2011 survey. Kardiol Pol. 2016; 74: 213-23.
3. Pająk A, Szafraniec K, Polak M et al. Changes in the prevalence, management and treatment of hypercholesterolemia and other dyslipidemias over 10 years in Poland. The WOBASZ study. Pol Arch Med Wewn. 2016; 126: 642-52.
4. Banach M, Burchardt P, Chlebus K et al. Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Lekarz POZ. 2021; 4: 1-111.
5. Mamcarz A, Barylski M, Wełnicki M. Lipidologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021.
6. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021; 42(34): 3227-337.