Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym – u jakich pacjentów zastosować kombinację rozuwastatyny z ezetymibem? Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maria Łukasiewicz
Artur Mamcarz

Abstrakt

Zaburzenia gospodarki lipidowej dotyczą ponad 60% populacji. Z uwagi na bezsprzecznie udowodniony niekorzystny wpływ podwyższonych stężeń lipidów na ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych konieczne jest wczesne, skuteczne i bezpieczne prowadzenie terapii hipolipemizującej. U chorych z wyjściowo wysokimi stężeniami cholesterolu oraz obarczonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym interwencja farmakologiczna powinna charakteryzować się dużą siłą działania. Dlatego też pacjenci wymagający redukcji stężenia LDL-cholesterolu o > 50% powinni już na początku otrzymać skojarzone leczenie hipolipemizujące.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Łukasiewicz, M., & Mamcarz, A. (2024). Zapobieganie incydentom sercowo-naczyniowym – u jakich pacjentów zastosować kombinację rozuwastatyny z ezetymibem? . Medycyna Faktów , 17(1(62), 29-32. https://doi.org/10.24292/01.MF.0124.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Gajewski P (ed). Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, Kraków 2023.
2. Pirillo A, Casula M, Olmastroni E et al. Global epidemiology of dyslipidaemias. Nat Rev Cardiol. 2021; 18(10): 689-700.
3. Rywik S, Broda G, Piotrowski W et al. Epidemiologia chorób układu krążenia – Program Pol-MONICA Warszawa. Kardiol Pol. 1996; 44(suppl 2): 7-35.
4. Studziński K, Tomasik T, Windak A et al.; On Behalf Of The Lipidogram Investigators. The Differences in the Prevalence of Cardiovascular Disease, Its Risk Factors, and Achievement of Therapeutic Goals among Urban and Rural Primary Care Patients in Poland: Results from the LIPIDOGRAM 2015 Study. J Clin Med. 2021; 10(23): 5656.
5. Banach M, Burchardt P, Chlebus K et al. Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Lekarz POZ. 2021; 4: 1-111.
6. Szymański FM, Mickiewicz A, Dzida G et al. Leczenie dyslipidemii w Polsce – interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. IV Deklaracja Sopocka. Choroby Serca i Naczyń. 2021; 18(3): 95-120.
7. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021; 42(34): 3227-337.
8. Katzmann JL, Sorio-Vilela F, Dornstauder E et al. Non-statin lipid-lowering therapy over time in very-high-risk patients: Effectiveness of fixed-dose statin/ezetimibe compared to separate pill combination on LDL-C. Clin Res Cardiol. 2022; 111: 243-52.