Szanowni Państwo,

mimo gorącego lata zespół redakcyjny „OphthaTherapy. Terapie w okulistyce” przygotował nowy zeszyt czasopisma. Znajdą w nim Państwo publikacje dotyczące różnych dziedzin okulistyki. Numer zaczynamy artykułem na temat zmian astygmatyzmu rogówkowego wraz z wiekiem, od wieku niemowlęcego do późnego wieku dorosłego. Druga, ciekawa praca w dziale Diagnostyka dotyczy znaczenia kątów kappa i alfa w diagnostyce przedoperacyjnej pacjentów nadwzrocznych z zaćmą kwalifikowanych do wszczepienia soczewki wieloogniskowej.

Dział Terapie zachowawcze zaczynamy artykułem, który dokumentuje, że u pacjentów po naświetlaniu oczodołu występuje większe ryzyko rozwoju orbitopatii Gravesa i leczenie tego schorzenia za pomocą glukokortykoidów jest u nich mniej skuteczne. W następnej pracy w tym dziale autorzy opisują bardzo rzadki przypadek stożka przedniego soczewki u pacjenta z zespołem Alporta, który wymaga leczenia chirurgicznego. W kolejnym artykule podjęto się przedstawienia racjonalnej terapii zakażeń powierzchni oka za pomocą fluorochinolonów. Zasady stosowania antybiotyków w leczeniu schorzeń powierzchni oka ciągle jeszcze budzą kontrowersje. Następna praca jest poświęcona diagnostyce i  konsekwencjom terapeutycznym obrzęku tarczy nerwu wzrokowego u dzieci, który może stwarzać problemy w codziennej praktyce okulistycznej.

Dział Chirurgia i­ laseroterapia zaczynamy publikacją analizującą, jaki wpływ na operacje zaćmy w Polsce miała pandemia COVID-19. Druga praca w tym dziale opisuje metody korekcji nadwzroczności za pomocą chirurgii refrakcyjnej. W następnym artykule omówiono wpływ różnych schorzeń na występowanie różnych wrażeń wzrokowych w czasie operacji zaćmy.

W związku z rozpoczęciem letnich wakacji życzę (zapewne już tylko części z Państwa) spokojnego urlopu i odpoczynku od trosk codziennego życia.

 

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. n. med. Marek E. Prost

Published: 2022-06-30

Change in corneal astigmatism with age

Review article

Małgorzata Gawlak, Kinga Czarnacka , Alicja Chmura , Ada Pandey , Justyna Gugnowska , Angelika Kruszyńska , Oliwia Cwalina , Katarzyna Sajak-Hydzik , Ilona Pawlicka , Maciej Kozak

85-89

Factors affecting the course of Graves’ Orbitopathy and poor response to glucocorticoid treatment followed by orbital radiotherapy

Original research study

Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Andrzej Sokołowski, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Bożena Romanowska-Dixon, Agata Bałdys-Waligórska

98-105

Bilateral anterior lenticonus in the course of Alport syndrome – a case report

Case report

Ada Pandey , Justyna Gugnowska , Angelika Kruszyńska, Oliwia Cwalina , Kinga Czarnacka , Małgorzata Gawlak , Alicja Chmura , Maciej Kozak , Katarzyna Sajak-Hydzik , Ilona Pawlicka

107-116

Optic disc swelling in the paediatric population

Review article

Aleksandra Chrobak, Sylwia Burza-Grycz, Agnieszka Samsel

126-132