Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores

Aktualne wydanie

Tom 15 Nr 4 (2019)
Opublikowany styczeń 25, 2020

Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

Artykuł

Marek Wujkowski ,Piotr Lipiec
3-9
Ocena częstości występowania powikłań o typie skórnej reakcji alergicznej lub systemowej reakcji nadwrażliwości u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi wykorzystywanymi w elektroterapii chorób układu sercowo-naczyniowego
https://doi.org/10.24292/01.AP.154281119
PDF PL PDF ENG (English)
Aneta Sulborska ,Elżbieta Weryszko-Chmielewska ,Piotr Rapiejko ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska ,Małgorzata Puc ,Agnieszka Lipiec ,Małgorzata Malkiewicz ,Zenon Siergiejko
10-16
Allergenic Ambrosia pollen grains in the air of some Polish cities in 2019
https://doi.org/10.24292/01.AP.154251119
PDF (English)
Małgorzata Puc ,Daniel Kotrych ,Agnieszka Lipiec ,Kazimiera Chłopek ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska ,Krystyna Piotrowska-Weryszko ,Piotr Rapiejko ,Zenon Siergiejko
17-22
Ash pollen season in Poland in 2019
https://doi.org/10.24292/01.AP.154181219
PDF (English)
Małgorzata Puc ,Piotr Rapiejko ,Agnieszka Lipiec ,Małgorzata Malkiewicz ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Grzegorz Siergiejko ,Marta Dmitruk ,Alina Stacewicz ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska
23-28
Mugwort pollen season in the air of Poland in 2019
https://doi.org/10.24292/01.AP.154201119
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery