Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i aerobiologii medycznej. Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

e-ISSN: 2544-5111        DOI: 10.24292/01.AP

Indekowane przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki: 20 punktów
                                      Google Scholar

Tom 19 Nr 3 (2023)

Opublikowane: 2023-12-31

Ash pollen season in selected Polish cities in 2023

Artykuł oryginalny

Małgorzata Puc,Daniel Kotrych,Joanna Ślusarczyk,Barbara Majkowska-Wojciechowska,Agata Konarska,Monika Ziemianin,Anna Rapiejko,Małgorzata Malkiewicz,Dariusz Jurkiewicz,Grzegorz Siergiejko,Agnieszka Lipiec

7-12

Analysis of Artemisia pollen season in selected cities of Poland in 2022

Artykuł oryginalny

Joanna Rapiejko,Małgorzata Puc,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Dorota Myszkowska,Jakub Chodkowski,Małgorzata Malkiewicz,Dariusz Jurkiewicz,Grzegorz Siergiejko,Kazimiera Chłopek,Agnieszka Lipiec

13-19

Wyświetl wszystkie numery