Comparison of Artemisia L. pollen concentrations and risk of development of allergy symptoms in different regions of Poland in 2020 Original article

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Krystyna Piotrowska-Weryszko
Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Aneta Sulborska
Agata Konarska
Agnieszka Lipiec
Małgorzata Puc
Małgorzata Malkiewicz
Katarzyna Dąbrowska-Zapart
Ewa Kalinowska
Kornel Szczygielski
Monika Ziemianin
Grzegorz Siergiejko
Piotr Rapiejko

Abstrakt

In Central Europe, mugwort pollen is a frequent cause of pollen allergy. Poland is one of the countries with the highest airborne concentrations of pollen of this taxon. Due to its high allergenic potential, Artemisia pollen may pose a significant threat to  sensitive subjects during summer months. Plants from this genus often grow in urban and suburban areas.


The aim of the study was to compare mugwort pollen seasons and concentrations of airborne pollen of these plants in 12 cities located in different regions of Poland: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw, and Zielona Gora. The investigations were carried out with the volumetric method using a Hirst-type pollen sampler (Lanzoni or Burkard) operating on a 24-hour basis. The duration of the pollen season was determined with the 98% method. The earliest onset of the mugwort pollen season was noted in Opole (July 12th), and the latest beginning was recorded in Cracow and Sosnowiec (July 23rd). The maximum pollen concentrations were reported on August 7th and 8th in Lublin (177 grains/m3) and Wroclaw (100 grains/m3). In all the cities, peak days were recorded on the first 10 days of August. The maximum pollen concentrations in the other cities were in the range of 18–89 grains/m3. The highest annual pollen sum was recorded in Lublin (1423) and Wroclaw (1050). These values coincided with the highest pollen concentrations determined in these cities.


The annual Artemisia pollen sums in 2020 did not have the highest values in comparison with other years in these cities. The average annual pollen sum in the five-year period of 2001–2005 was estimated at 2065 in Lublin and 1662 in Wroclaw. Therefore, it can be concluded that the risk of mugwort pollen allergy in the pollen season 2020 was lower than in some previous years.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Piotrowska-Weryszko , K., Weryszko-Chmielewska , E., Sulborska , A., Konarska , A., Lipiec , A., Puc , M., Malkiewicz , M., Dąbrowska-Zapart , K., Kalinowska , E., Szczygielski , K., Ziemianin , M., Siergiejko , G., & Rapiejko , P. (2020). Comparison of Artemisia L. pollen concentrations and risk of development of allergy symptoms in different regions of Poland in 2020. Alergoprofil, 16(4), 27-33. https://doi.org/10.24292/01.AP.164311220.2
Dział
MEDICAL AEROBIOLOGY

Bibliografia

1. Rapiejko P. Alergeny pyłku bylicy. In: Rapiejko P (ed). Alergeny pyłku roślin. Medical Education, Warszawa 2008.
2. Majkowska-Wojciechowska B. Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce. Alerg Astma Immun 2016; 21(1): 5-15.
3. Tutin TG. Artemisia L. In: Tutin TG, Burges NA, Chater AO et al (ed). Flora Europea (Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae). Vol. 4. Cambridge University Press Cambridge 1976: 178-86.
4. Szweykowska A, Szweykowski J (ed). Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
5. D’Amato G, Cecchi L, Bonini S et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy. 2007; 62(9): 976-90.
6. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. 2nd ed. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
7. Wielgosz T. Wielka księga ziół polskich. Grupa Wydawnicza Publicat S.A., Poznań 2008.
8. Kohlmünzer S. Farmakognozja podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
9. Skjøth CA, Šikoparija B, Jäger S; EAN-Network. Pollen sources. In: Sofiev M, Bergmann K-Ch (ed). Allergenic Pollen. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London 2013.
10. Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska K. Pyłek wybranych taksonów roślin w powietrzu Lublina w latach 2001-2005. In: Weryszko-Chmielewska E (ed). Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Wydawnictwo Akademii Medycznej, Lublin 2006: 105-15.
11. Rapiejko P, Stankiewicz W, Szczygielski K et al. Progowe stężenie pyłku roślin niezbędne do wywołania objawów alergicznych. Otolaryngol Pol. 2007; 61(4): 591-4.
12. Galán C, Smith M, Thibaudon M et al. Pollen monitoring: Minimum requirements and reproducibility of analysis. Aerobiologia. 2014; 30: 385-95. http://doi.org/10.1007/s10453-014-9335-5.
13. Weryszko-Chmielewska E, Piotrowska K, Chłopek K et al. Analiza sezonów pyłkowych bylicy (Artemisia L.) w wybranych miastach Polski w latach 2001-2005. In: Weryszko-Chmielewska E (ed). Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Wydawnictwo Akademii Medycznej, Lublin 2006: 133-41.
14. Spieksma FThM, von Wahl PG. Allergenic significance of Artemisia (Mugwort) Pollen. In: D’Amato G, Spieksma FThM, Bonini S (ed). Allergenic pollen and pollinosis in Europe. Blackwell Scientific Publications, Oxford 1991: 121-4.
15. Wolf F, Puls KE, Bergmann KC. A mathematical model for mugwort (Artemisia vulgaris L.) pollen forecasts. Aerobiologia. 1998, 14: 359-73. http://doi.org/10.1007/BF02694305.
16. Bogawski P, Grewling Ł, Frątczak A. Flowering phenology and potential pollen emission of three Artemisia species in relation to airborne pollen data in Poznań (Western Poland). Aerobiologia. 2015; 32: 265-76. http://doi.org/10.1007/s10453-015-9397-z.
17. Cariñanos P, Díaz de la Guardia C, Algarra JA et al. The pollen counts as bioindicator of meteorological trends and tool for assessing the status of endangered species: The case of Artemisia in Sierra Nevada (Spain). Clim Chang. 2013, 119: 799-813. http://doi.org/10.1007/s10584-013-0751-2.
18. Bogawski P, Grewling Ł, Nowak M et al. Trends in atmospheric concentrations of weed pollen in the context of recent climate warming in Poznań (Western Poland). Int J Biometeorol. 2014; 58: 1759-68. http://doi.org/10.1007/s00484-013-0781-5.
19. Clot B. Trends in airborne pollen: an overview of 21 years of data in Neuchâtel (Switzerland). Aerobiologia. 2003, 19: 227-34. http://doi.org/10.1023/B:AERO.0000006572.53105.17.
20. Stach A, García-Mozo H, Prieto-Baena JC et al. Prevalence of Artemisia species pollinosis in western Poland: impact of climate change on aerobiological trends, 1995–2004. J Investig Allergol Clin Immunol. 2007; 17(1): 39-47.
21. Lind T, Ekebom A, Kübler KA et al. Pollen season trends (1973-2013) in Stockholm aera, Sweden. PLoS One. 2016; 11(11):e0166887. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0166887.
22. Piotrowska-Weryszko K, Weryszko-Chmielewska E. The airborne pollen calendar for Lublin, central-eastern Poland. Ann Agric Environ Med 2014; 21(3): 487-91. http://doi.org/10.5604/12321966.1120598.
23. Rodinkova VV. Airborne pollen spectrum and hay fever type prevalence in Vinnitsa, central Ukraine. Acta Agrobot. 2015; 68(4): 383-9.
24. Stępalska D, Myszkowska D, Leśkiewicz K et al. Co-occurrence of Artemisia and Ambrosia pollen seasons against the background of the synoptic situations in Poland. Int J Biometeorol. 2017; 61: 747-60. http://doi.org/10.1007/s00484-016-1254-4.

Inne teksty tego samego autora

  • Krystyna Piotrowska-Weryszko , Agata Konarska , Bogusław MIchał Kaszewski , Piotr Rapiejko , Małgorzata Puc , Monika Ziemianin , Kazimiera Chłopek , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Grzegorz Siergiejko , Ewa M. Świebodzka , Agnieszka Lipiec , Adam Rapiejko , Małgorzata Malkiewicz , Ewa Kalinowska , Dariusz Jurkiewicz , Andrzej Wieczorkiewicz , Analiza sezonu pylenia leszczyny w wybranych miastach Polski w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 1 (2018)
  • Piotr Rapiejko , Małgorzata Puc , Małgorzata Malkiewicz , Kazimiera Chłopek , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Krystyna Piotrowska-Weryszko , Agata Konarska , Grzegorz Siergiejko , Ewa Świebodzka , Adam Rapiejko , Dorota Myszkowska , Monika Ziemianin, Daniel Kotrych , Dariusz Jurkiewicz , Andrzej Wieczorkiewicz , Ewa Kalinowska , Sezon pylenia olchy w Polsce w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 1 (2018)
  • Małgorzata Malkiewicz , Agnieszka Lipiec , Małgorzata Puc , Krystyna Piotrowska-Weryszko , Beata Żuraw , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Kazimiera Chłopek , Dariusz Jurkiewicz , Kornel Szczygielski , Agnieszka Kwaśnik-Błasińska , Monika Ziemianin , Artur Górecki , Agnieszka Świdnicka-Siergiejko , Alina Stacewicz , Adam Rapiejko , Grzegorz Siergiejko , Ewa Świebodzka , Ewa Kalinowska , Piotr Rapiejko , Pyłek topoli w powietrzu wybranych polskich miast w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 2 (2018)
  • Aneta Sulborska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska , Krystyna Piotrowska-Weryszko , Agata Konarska , Beata Żuraw , Małgorzata Malkiewicz , Monika Ziemianin , Artur Górecki , Małgorzata Puc , Alina Stacewicz , Grzegorz Siergiejko , Ewa Świebocka , Agnieszka Lipiec , Adam Rapiejko , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Kazimiera Chłopek , Ewa Kalinowska , Andrzej Wieczorkiewicz , Daniel Kotrych , Agnieszka Świdnicka-Siergiejko , Dariusz Jurkiewicz , Piotr Rapiejko , Stężenie pyłku dębu w powietrzu wybranych miast w Polsce w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 3 (2018)
  • Małgorzata Puc, Daniel Kotrych , Krystyna Piotrowska-Weryszko , Elżbieta Piotrowska-Weryszko , Agnieszka Lipiec , Grzegorz Siergiejko , Małgorzata Malkiewicz , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Kazimiera Chłopek , Monika Ziemianin , Artur Górecki , Dariusz Jurkiewicz , Agnieszka Świdnicka-Siergiejko , Adam Rapiejko , Kornel Szczygielski , Ewa Kalinowska , Piotr Rapiejko , Alina Stacewicz , Pyłek grabu w powietrzu Polski w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 3 (2018)
  • Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska , Agata Konarska , Aneta Sulborska , Beata Żuraw , Małgorzata Puc , Daniel Kotrych , Alina Stacewicz , Ewa M. Świebocka , Adam Rapiejko , Małgorzata Malkiewicz , Ewa Kalinowska , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Kazimiera Chłopek , Monika Ziemianin , Agnieszka Lipiec , Artur Górecki , Dariusz Jurkiewicz , Agnieszka Świdnicka-Siergiejko , Kornel Szczygielski , Agnieszka Kwaśnik-Balińska , Grzegorz Siergiejko , Piotr Rapiejko , Analiza sezonów pyłkowych jesionu w wybranych miastach Polski w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 3 (2018)
  • Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek , Agnieszka Świdnicka-Siergiejko , Grzegorz Siergiejko , Ewa M. Świebocka , Alina Stacewicz , Monika Ziemianin , Artur Górecki , Krystyna Piotrowska-Weryszko , Aneta Sulborska , Dariusz Jurkiewicz , Ewa Kalinowska , Agnieszka Kwaśnik-Balińska , Kornel Szczygielski , Małgorzata Puc , Daniel Kotrych , Agnieszka Lipiec , Piotr Rapiejko , Sezon pyłkowy klonu w wybranych miastach Polski w 2018 r. , Alergoprofil: Tom 14 Nr 3 (2018)
  • Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Kazimiera Chłopek , Małgorzata Malkiewicz , Dorota Myszkowska , Monika Ziemianin , Małgorzata Puc , Alina Stacewicz , Elżbieta Weryszko-Chmielewska , Agata Konarska , Agnieszka Lipiec , Ewa Kalinowska , Krystian Tywoniuk , Kornel Szczygielski , Dariusz Jurkiewicz , Adam Rapiejko , Grzegorz Siergiejko , Ewa Świebocka , Andrzej Wieczorkiewicz , Piotr Rapiejko , Analysis of the plantain pollen season in selected Polish cities in 2018 , Alergoprofil: Tom 14 Nr 4 (2018)
  • Barbara Gałusza , Agnieszka Lipiec , Małgorzata Puc , Alina Stacewicz , Zenon Siergiejko , Adam Rapiejko , Krystian Tywoniuk , Kornel Szczygielski , Dariusz Jurkiewicz , Grzegorz Siergiejko , Ewa M. Świebocka , Piotr Rapiejko , Pollen of plane in the air of selected cities of Poland in 2018 , Alergoprofil: Tom 14 Nr 4 (2018)
  • Małgorzata Malkiewicz , Kazimiera Chłopek , Katarzyna Dąbrowska-Zapart , Barbara Gałusza , Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska , Agnieszka Lipiec , Dorota Myszkowska , Krystyna Piotrowska-Weryszko , Małgorzata Puc , Adam Rapiejko , Grzegorz Siergiejko , Alina Stacewicz , Aneta Sulborska , Kornel Szczygielski , Zenon Siergiejko , Krystian Tywoniuk , Monika Ziemianin , Piotr Rapiejko , The goosefoot in the air of selected Polish cities in 2018 , Alergoprofil: Tom 14 Nr 4 (2018)
1 2 3 4 5 6 7 > >>