Opublikowane: 2020-12-31

Anafilaksja indukowana pszenicą zależna od wysiłku fizycznego u pacjentki z alergią krzyżową – opis przypadku

Opis przypadku

Marta Tykwińska ,Natalia Ukleja-Sokołowska ,Robert Zacniewski,Katarzyna Napiórkowska - Baran,Zbigniew Bartuzi

3-9

Yew and juniper pollen season in selected cities of Poland in 2020

Original article

Katarzyna Dąbrowska-Zapart,Kazimiera Chłopek ,Małgorzata Puc ,Małgorzata Malkiewicz ,Agata Konarska ,Anna Rapiejko ,Kornel Szczygielski ,Monika Ziemianin ,Grzegorz Siergiejko ,Agnieszka Lipiec

10-14

Oak pollen concentration in the air of selected Polish cities in 2020

Original article

Anna Rapiejko,Małgorzata Malkiewicz,Monika Ziemianin,Aneta Sulborska,Kazimiera Chłopek,Grzegorz Siergiejko,Ewa Kalinowska,Tomasz Wolski,Kornel Szczygielski,Agnieszka Lipiec

15-20

Analysis of the concentration of Tilia sp. pollen in selected Polish cities in 2020

Original article

Aneta Sulborska ,Krystyna Piotrowska-Weryszko ,Elżbieta Weryszko-Chmielewska ,Agnieszka Lipiec ,Grzegorz Siergiejko ,Monika Ziemianin ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Ewa Kalinowska ,Dariusz Jurkiewicz ,Małgorzata Puc ,Piotr Rapiejko

21-26

Comparison of Artemisia L. pollen concentrations and risk of development of allergy symptoms in different regions of Poland in 2020

Original article

Krystyna Piotrowska-Weryszko ,Elżbieta Weryszko-Chmielewska ,Aneta Sulborska ,Agata Konarska ,Agnieszka Lipiec ,Małgorzata Puc ,Małgorzata Malkiewicz ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Ewa Kalinowska ,Kornel Szczygielski ,Monika Ziemianin ,Grzegorz Siergiejko ,Piotr Rapiejko

27-33

Concentration of pollen of Chenopodiaceae/Amaranthaceae plants in the air of selected Polish cities in 2020

Original article

Krystyna Piotrowska-Weryszko ,Elżbieta Weryszko-Chmielewska ,Aneta Sulborska,Małgorzata Puc ,Małgorzata Malkiewicz ,Zenon Siergiejko ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Monika Ziemianin ,Anna Rapiejko ,Andrzej Wieczorkiewicz ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska ,Agnieszka Lipiec

34-40