Opublikowane: 2020-01-25

Allergenic Ambrosia pollen grains in the air of some Polish cities in 2019

Aneta Sulborska ,Elżbieta Weryszko-Chmielewska ,Piotr Rapiejko ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska ,Małgorzata Puc ,Agnieszka Lipiec ,Małgorzata Malkiewicz ,Zenon Siergiejko

10-16

Ash pollen season in Poland in 2019

Małgorzata Puc ,Daniel Kotrych ,Agnieszka Lipiec ,Kazimiera Chłopek ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska ,Krystyna Piotrowska-Weryszko ,Piotr Rapiejko ,Zenon Siergiejko

17-22

Mugwort pollen season in the air of Poland in 2019

Małgorzata Puc ,Piotr Rapiejko ,Agnieszka Lipiec ,Małgorzata Malkiewicz ,Katarzyna Dąbrowska-Zapart ,Grzegorz Siergiejko ,Marta Dmitruk ,Alina Stacewicz ,Dariusz Jurkiewicz ,Ewa Kalinowska

23-28