Opublikowane: 2022-09-30

Sezon pylenia dębu w wybranych miastach w Polsce w 2022 roku

Artykuł oryginalny

Anna Kopacz-Bednarska,Joanna Ślusarczyk,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Monika Ziemianin,Anna Rapiejko,Małgorzata Malkiewicz,Kazimiera Chłopek,Grzegorz Siergiejko,Dariusz Jurkiewicz ,Tomasz Wolski,Agnieszka Lipiec

6-12

Stężenie pyłku wiązu w powietrzu atmosferycznym wybranych miast Polski w 2022 roku

Artykuł oryginalny

Joanna Ślusarczyk,Małgorzata Puc,Monika Ziemianin,Aneta Sulborska-Różycka,Małgorzata Malkiewicz,Joanna Rapiejko,Grzegorz Siergiejko,Agnieszka Lipiec

13-18

Yew and juniper pollen season in the air of Poland selected cities in 2022

Artykuł oryginalny

Małgorzata Puc,Krystyna Piotrowska-Weryszko,Małgorzata Malkiewicz,Monika Ziemianin,Joanna Rapiejko ,Grzegorz Siergiejko,Dariusz Jurkiewicz ,Kazimiera Chłopek,Agnieszka Lipiec

19-24