Kwartalnik „Kardiologia w Praktyce” jest recenzowanym czasopismem naukowym. „Kardiologia w Praktyce” zamieszcza prace poglądowe, oryginalne, kazuistyczne i inne dotyczące szeroko rozumianej problematyki kardiologicznej, koncentrując się na praktycznych aspektach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 5punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

ISSN: 1643-9961        DOI: 10.24292/01.KwP

Tom 15 Nr 3-4 (2021)

SZANOWNI CZYTELNICY,

mam nadzieję, że zbliżamy się powoli do końca pandemii COVID-19. Z czasem tematy związane z epidemią będą zapewne znikać, jednak w tym numerze „Kardiologii w Praktyce” nie uniknęliśmy doniesienia na temat infekcji – polecam je Państwu serdecznie. W artykule pt. Kardiologiczne powikłania w zakażeniach wirusami SARS-CoV-2 oraz grypy – podobieństwa i różnice autorzy opisują następstwa infekcji wirusowych. Artykuł traktuje głównie o tym, czy powikłania po przechorowaniu COVID-19 są podobne do pogrypowych.

W pracy pt. Znaczenie suplementacji witaminami z grupy B u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego autorzy piszą o znaczeniu witamin w schorzeniach układu krążenia. Skupiają się tylko na witaminach z grupy B, ponieważ opisanie wszystkich zajęłoby zbyt wiele miejsca. Dodatkowo autorzy opisują działania prozdrowotne w kontekście licznych ostatnio zaleceń, szczególnie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Z kolei w artykule pt. Wydawałoby się zdrowi ludzie… Jak postępować według nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zasad prewencji sercowo-naczyniowej? autorzy przybliżają zalecenia prewencji i ich praktyczne zastosowanie. Czy bagatelizować zalecenia u zdrowych, czy jednak wdrażać je wcześnie i intensywnie od początku? Wreszcie – czy zasady prewencji indywidualizować i uwzględniać charakterystykę kliniczną chorych? W ten temat wpisuje się leczenie zaburzeń lipidowych.

W pracy pt. Praktyczne aspekty i dodatkowe możliwości leczenia pacjentów z zaburzeniami lipidowymi – programy lekowe z zastosowaniem inhibitorów PCSK9 autorzy piszą, co zrobić, gdy w leczeniu nie wystarczają ogólnie dostępne leki, i jak skorzystać z programu lekowego NFZ leczenia zaburzeń lipidowych inhibitorami PCSK9.

Na łamach „Kardiologii w Praktyce” pojawiają się prace omawiające molekuły stosowane w terapiach kardiologicznych. Może się wydawać, że artykuły te nie wnoszą nic do wiedzy lekarzy praktyków, ale niekiedy zawierają informacje o ciekawych dodatkowych działaniach i cechach odróżniających różne preparaty. Właśnie taki charakter ma artykuł pt. Redukcja wahań ciśnienia za pomocą molekuły telmisartanu, w szczególności w kombinacji z antagonistą kanału wapniowego.

Wreszcie bardzo polecam Państwu artykuł pt. Lęk w kardiologii. Zastosowanie pregabaliny w leczeniu zaburzeń lękowych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nie muszę nikogo przekonywać, że leczenie towarzyszącego lęku niejednokrotnie może dać większą poprawę niż terapia samej choroby podstawowej.

Zapraszam Państwa do lektury

Jacek Lewandowski

Opublikowane: 2022-04-01

Wyświetl wszystkie numery