Kwartalnik „Kardiologia w Praktyce” jest recenzowanym czasopismem naukowym. „Kardiologia w Praktyce” zamieszcza prace poglądowe, oryginalne, kazuistyczne i inne dotyczące szeroko rozumianej problematyki kardiologicznej, koncentrując się na praktycznych aspektach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 5punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.

ISSN: 1643-9961        DOI: 10.24292/01.KwP

Tom 9 Nr 1 (2015)

Opublikowane: 2015-03-31

Patogeneza chorób układu krążenia u pacjentów z cukrzycą typu 2

Artykuł przeglądowy

Przemysław Krasnodębski ,Krzysztof Dęmbe ,Beata Mrozikiewicz-Rakowska ,Piotr Nehring ,Tamara Stasiak ,Natalia Chojnowska ,Janusz Krzymień

3-9

Ból brzucha w chorobach układu krążenia

Artykuł przeglądowy

Krzysztof Kilian ,Przemysław Krasnodębski ,Krzysztof Dęmbe ,Piotr Nehring ,Mariusz Jasik ,Janusz Krzymień

18-23

Fałszywie dodatni wynik troponiny I u kobiety w ciąży. Opis przypadku

Opis przypadku

Małgorzata Waszkiewicz ,Izabela Nawrocka ,Anna Kaczyńska ,Piotr Abramczyk

24-28

Wstrząs

Artykuł przeglądowy

Mariola Laszuk ,Maria Różańska ,Dariusz A. Kosior ,Olga Możeńska

40-46

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory – aktualny stan wiedzy. Część 1

Artykuł przeglądowy

Olga Możeńska,Maria Różańska ,Jacek Bil ,Mariusz Furmanek ,Krzysztof Jaworski ,Dariusz A. Kosior

47-61

ZAGADKI ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

Inga Chlewicka ,Jacek Lewandowski

62-67

Wyświetl wszystkie numery