Redaktor Naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Lewandowski
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny