ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

PROFESJONALIZM

Jeśli otrzymasz propozycję recenzji manuskryptu, rozważ dokładnie, czy posiadasz niezbędną wiedzę specjalistyczną, zanim udzielisz ostatecznej odpowiedzi. Zgódź się tylko wtedy, gdy masz pewność, że tak jest.

Jeśli nie masz kwalifikacji do przygotowania recenzji pracy lub wiesz, będzie to wymagało zbyt dużo czasu, prosimy o powiadomienie redaktora i odmowę udziału w procesie recenzowania.

 

BEZSTRONNOŚĆ

Dobra recenzja musi być bezstronna. Zanim podejmiesz decyzję o przyjęciu manuskryptu do recenzji, przeanalizuj wszelkie potencjalne konflikty, które mogą wpłynąć na twoją ocenę, w tym konflikty osobiste, finansowe, intelektualne, zawodowe, polityczne lub religijne. Jeśli przypuszczasz, że istnieje konflikt, zgłoś swoje obawy redakcji.

Jeśli ty sugerujesz, że autor powinien zamieścić odniesienia do Twojej pracy (lub Twoich współpracowników), musi to być uzasadnione względami naukowymi, a nie może mieć na celu zwiększenia liczby cytowań lub zwiększenia widoczności Twojej pracy (lub jej współpracowników).

 

DATY I TERMINY

Dobrze jest odpowiedzieć na propozycję recenzji manuskryptu w rozsądnym terminie, nawet jeśli nie jesteś w stanie przeprowadzić recenzji. Skróci to czas oczekiwania na publikację. Jeśli uważasz, że posiadasz niezbędne kompetencje, aby zrecenzować dany artykuł i nie ma konfliktu interesów, zastanów się, czy terminy zaproponowane przez redakcję są dla Ciebie realne. Jeśli uważasz, że podany czas jest niewystarczający, poinformuj Redakcję o bardziej realistycznym terminie recenzji. Zawsze niezwłocznie informuj Redaktorów, jeśli sytuacja w wyniku zmian nie będzie możliwości przygotowania recenzji lub konieczna będzie zmiana harmonogramu. Jeśli nie możesz wykonać recenzji, zarekomenduj Redakcji innych recenzentów.

 

POUFNOŚĆ

Wszelkie otrzymane materiały należy traktować jako dokumenty poufne, nie wolno nikomu udostępniać recenzji ani informacji o pracy, ani kontaktować się bezpośrednio z autorami bez zgody Redaktora.

Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Informacje lub koncepcje uzyskane w recenzji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści.

 

WYCZULENIE NA KWESTIE ETYCZNE

Powinieneś być wyczulony na potencjalne problemy etyczne w pracy i zwrócić na nie uwagę Redaktora; mogą to być istotne podobieństwa lub zapożyczenia w recenzowanym manuskrypcie do innych opublikowanych artykułów, o których wiesz. Każde stwierdzenie, że obserwacja, wniosek lub argument zostały wcześniej zgłoszone, powinno być opatrzone odpowiednim cytatem.